VoipPeerOutdated

<![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>**'s app does not support calls. They need to update their app before you can call them.
94
Applied
Приложението на **%1$s** не поддържа повиквания. Те трябва да обновят тяхното приложение преди да можете да им се обаждате.
123/94
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:06