CancelResetAccount.TextSMS

Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number.
220
Applied
Algú amb accés al vostre número %@ ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
233/220
M95, Oct 13, 2018 at 15:29
Applied
Algú amb accés al vostre número %@ ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i reinicialitzar la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
238/220
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03