Unsorted568 568 phrases  •  8 screenshots

SponsoredMessageInfoScreen.Text
A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no usa mai les vostres dades privades per a suggerir anuncis. Els missatges patrocinats en el Telegram es basen únicament en el tema dels canals públics on es mostren. Això vol dir que no s'extreu ni s'analitza cap dada d'usuari per a mostrar anuncis, i tothom qui veu un canal al Telegram veu els mateixos missatges patrocinats.

A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no controla si heu tocat en un missatge patrocinat ni crea un perfil basant-se en la vostra activitat. Tampoc permetem enllaços externs als missatges patrocinats per a assegurar que tercers no puguin espiar els nostres usuaris. Creiem que tothom té dret a la intimitat, i les plataformes tecnològiques haurien de respectar-ho.

El Telegram ofereix un servei gratuït i il·limitat a centenars de milions d'usuaris, i això suposa costos importants en servidors i trànsit. Per tal de romandre independent i mantenir-se fidel als seus valors, Telegram ha desenvolupat una eina de pagament per a promocionar missatges tenint present la privadesa dels usuaris. Donem la benvinguda a anunciants responsables a:
[url]
Els missatges patrocinats estan en proves. Una vegada s'hagin llançat del tot i permetin que Telegram cobreixi els seus costos bàsics, començarem a compartir els ingressos publicitaris amb els propietaris dels canals públics en els quals es mostren els missatges patrocinats.

Els anuncis no haurien de ser sinònim d'abús de la privadesa dels usuaris. Redefinim com ha d'operar una empresa tecnològica: fem-ho junts.
A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no utilitza mai les vostres dades privades per a suggerir anuncis. Els missatges patrocinats en el Telegram es basen únicament en el tema dels canals públics en els quals es mostren. Això vol dir que no s'extreu ni s'analitza cap dada d'usuari per a mostrar anuncis, i tothom qui veu un canal al Telegram veu els mateixos missatges patrocinats.

A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no fa seguiment de si heu tocat en un missatge patrocinat ni crea un perfil basant-se en la vostra activitat. Tampoc permetem enllaços externs en missatges patrocinats per a assegurar que tercers no puguin espiar els nostres usuaris. Creiem que tothom té dret a la intimitat, i les plataformes tecnològiques haurien de respectar-ho.

El Telegram ofereix un servei gratuït i il·limitat a centenars de milions d'usuaris, la qual cosa implica importants costos de servidors i trànsit. Per tal de romandre independents i mantenir-se fidel als seus valors, Telegram ha desenvolupat una eina de pagament per a promoure missatges amb la privacitat de l'usuari en ment. Donem la benvinguda als anunciants responsables a:
[url]
Els missatges patrocinats estan actualment en mode de prova. Una vegada que s'hagin llançat completament i permetin que el Telegram cobreixi els seus costos bàsics, començarem a compartir els ingressos publicitaris amb els propietaris dels canals públics en els quals es mostren els missatges patrocinats.

Els anuncis en línia ja no haurien de ser sinònim d'abús de la privacitat dels usuaris. Redefinim com ha d'operar una empresa tecnològica: fem-ho junts.
A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no usa mai les vostres dades privades per a suggerir anuncis. Els missatges patrocinats en el Telegram es basen únicament en el tema dels canals públics on es mostren. Això vol dir que no s'extreu ni s'analitza cap dada d'usuari per a mostrar anuncis, i tothom qui veu un canal al Telegram veu els mateixos missatges patrocinats.

A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no controla si heu tocat en un missatge patrocinat ni crea un perfil basant-se en la vostra activitat. Tampoc permetem enllaços externs als missatges patrocinats per a assegurar que tercers no puguin espiar els nostres usuaris. Creiem que tothom té dret a la intimitat, i les plataformes tecnològiques haurien de respectar-ho.

El Telegram ofereix un servei gratuït i il·limitat a centenars de milions d'usuaris, i això implica despeses importants en servidors i trànsit. Per tal de romandre independent i mantenir-se fidel als seus valors, Telegram ha desenvolupat una eina de pagament per a promoure missatges tenint present la privacitat de l'usuari. Donem la benvinguda a anunciants responsables a:
[url]
Els missatges patrocinats estan en proves. Una vegada s'hagin llançat del tot i permetin que el Telegram cobreixi els seus costos bàsics, començarem a compartir els ingressos publicitaris amb els propietaris dels canals públics en els quals es mostren els missatges patrocinats.

Els anuncis en línia ja no haurien de ser sinònim d'abús de la privacitat dels usuaris. Redefinim com ha d'operar una empresa tecnològica: fem-ho junts.
Conversation.ContextMenuNobodyListened
VoiceChat.VideoPreviewTabletScreen
Conversation.LiveStream
Conversation.ScheduledLiveStreamStartsOn
Conversation.ScheduledLiveStreamStartsToday
Conversation.ScheduledLiveStreamStartsTomorrow
Conversation.Theme.SwitchToLight
Notification.ChannelDisabledTheme
Channel.AdminLog.MessageChangedThemeRemove
Gif.Emotion.Cool
DialogList.SingleChoosingStickerSuffix
Conversation.MessageDoesntExist
ImportStickerPack.CreateNewStickerSet
ImportStickerPack.AddToExistingStickerSet
ImportStickerPack.ChooseStickerSet
TwoFactorSetup.PasswordRecovery.Action
TwoStepAuth.RecoveryEmailResetNoAccess
TwoFactorSetup.ResetDone.Title
TwoFactorSetup.ResetDone.Action
TwoFactorSetup.ResetDone.TitleNoPassword
InstantPage.FontSanFrancisco
InstantPage.FontNewYork
InstantPage.Search
InstantPage.OpenInBrowser
VoiceChat.EditDescription
VoiceChat.EditDescriptionTitle
VoiceChat.EditDescriptionPlaceholder
VoiceChat.EditDescriptionSave
VoiceChat.EditDescriptionSuccess
VoiceChat.PinVideo
VoiceChat.UnpinVideo
VoiceChat.VideoPreviewStopScreenSharing
VoiceChat.OpenGroup
Settings.TipsUsername
InstantPage.VoiceOver.DecreaseFontSize
InstantPage.VoiceOver.ResetFontSize
BlockedUsers.SelectUserTitle
GroupRemoved.ViewChannelInfo
UserInfo.LinkForwardTooltip.Chat.One
VoiceChat.SendPublicLinkSend
ScheduledIn.Years
Checkout.OptionalTipItemPlaceholder
VoiceChat.StartRecordingStart
VoiceOver.Keyboard
VoiceOver.Stickers
VoiceOver.ScheduledMessages
VoiceOver.BotCommands
VoiceOver.BotKeyboard
VoiceOver.Chat.YourSticker
VoiceOver.Chat.Sticker
VoiceOver.Chat.StickerFrom
VoiceOver.Chat.AnimatedStickerFrom
VoiceOver.Chat.AnimatedSticker
VoiceOver.Chat.YourAnimatedSticker
Contacts.VoiceOver.AddContact
Conversation.UsersTooMuchError
Message.FakeAccount
GroupInfo.InviteLink.RevokeAlert.Revoke
InviteLink.ContextDelete
Conversation.ForwardTooltip.Chat.Many
GroupInfo.Permissions.BroadcastTitle
GroupInfo.Permissions.BroadcastConvert
PeerInfo.AutoremoveMessagesDisabled
VoiceOver.AuthSessions.CurrentSession
Widget.MessageAutoremoveTimerUpdated
Widget.MessageAutoremoveTimerRemoved
Intents.ErrorLockedTitle
Channel.AdminLog.MessageAddedAdminName
Channel.AdminLog.MessageAddedAdminNameUsername
Channel.AdminLog.MessageRemovedAdminName
Channel.AdminLog.MessageRemovedAdminNameUsername
VoiceOver.ScrollStatus
Notification.CreatedGroup
VoiceOver.ChatList.MessageRead
DialogList.SearchSectionChats
VoiceChat.StatusMutedYou
ReportPeer.ReasonFake
ChatImportActivity.OpenApp
VoiceOver.Chat.GoToOriginalMessage
VoiceOver.ChatList.OutgoingMessage
Call.VoiceOver.VoiceCallOutgoing
Call.VoiceOver.VoiceCallIncoming
Call.VoiceOver.VoiceCallCanceled