Login.EnterPasswordDescription

You have Two-Step Verification enabled, so Two-Step Verification, your account is now protected with an additional password.
97
Applied
Heu activat la verificació en dos passos, per tant el vostre compte és protegit amb una contrasenya addicional.
111/97
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:32