Recent Translations

BoostFeatureProfileIcon
Icona personalitzada per al perfil del canal
Previous
Artur, Feb 23 at 23:06
BoostFeatureReplyIcon
Icona personalitzada per als enllaços i les cites
Previous
Artur, Feb 23 at 23:02
BoostFeatureCustomBackgroundGroup
Fons del grup personalitzat
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:17
BoostGroup
<no value>
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:16
BoostFeatureBackgroundGroup
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:15
BoostFeatureCustomBackgroundGroup
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:14
BoostFeatureProfileColorGroup
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:13
HelpUpgradeGroup
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:07
BoostFeatureCustomEmojiPack
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:01
BoostFeatureProfileIconGroup
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:00
BoostFeatureVoiceToTextConversion
Previous
Rubén, Feb 18 at 18:00
PremiumPreviewLastSeenDescription
Mireu l'última connexió i el temps de lectura dels altres, fins i tot si amageu el vostre.
Previous
Rubén, Feb 18 at 17:53
GroupWallpaper
<no value>
Previous
Rubén, Feb 18 at 17:51
RestorePasswordResetIn
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
CancelReset
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
CancelPasswordResetYes
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
CancelPasswordResetNo
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
PremiumPreviewLastSeen
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
PremiumPreviewMessagePrivacy
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
PremiumPreviewMessagePrivacyDescription
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
ChangeChannelNameColor2
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
ChannelColorTitle2
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
PremiumStoriesQuality
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
PremiumStoriesQualityDescription
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
SharedGIFsTab2
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
ChannelWallpaper
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
ChannelNeedBoostsDescriptionForNewFeatures
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
BoostingMoreBoostsNeeded
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
CheckPhoneNumberYes
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
CheckPhoneNumberNo
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
BoostingReassignBoost
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
BoostingReassignBoosts
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
BoostingReassignBoostTextLink
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
BoostingAvailableIn
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 16 at 08:31
PremiumNeeded
Cal el Premium!
Previous
Artur, Feb 12 at 12:15
CloudUpdateInstallingTitle
<no value>
Previous
Artur, Feb 10 at 21:18
VoipPlatformUnsupportedTitle
Previous
Artur, Feb 10 at 21:18
CloudUpdateInstallingText
Previous
Artur, Feb 10 at 21:17
VoipStreamWith
<no value>
Previous
Artur, Feb 10 at 21:17
VoipDeviceCamera
<no value>
Previous
Artur, Feb 10 at 21:17
VoipDeviceInput
<no value>
Previous
Artur, Feb 10 at 21:17
VoipDeviceOutput
Previous
Artur, Feb 10 at 21:17
SavedViewAsChats
<no value>
Previous
Fair Dog, Feb 8 at 15:33
SavedViewAsMessages
Previous
Fair Dog, Feb 8 at 15:33
PremiumPreviewTags2
Previous
Fair Dog, Feb 8 at 15:33
AttachVoiceExpired
El missatge de veu ha caducat
Previous
Artur, Feb 2 at 15:25
AttachRoundExpired
Previous
Artur, Feb 2 at 15:23
AttachVoiceExpired
Previous
Artur, Feb 2 at 15:22
SavedTagRenameTag
<no value>
Previous
Artur, Feb 2 at 13:10
SavedTagRemoveTag
<no value>
Previous
Artur, Feb 2 at 13:10
SavedTagFilterByTag
<no value>
Previous
Artur, Feb 2 at 13:10
ClearHistoryMyNotesMessage
Previous
Artur, Feb 2 at 13:08
ClearHistoryMyNotesTitle
Previous
Artur, Feb 2 at 13:08
SavedTagLabelTag
<no value>
Previous
Artur, Feb 2 at 13:06
SavedTagLabelPlaceholder
<no value>
Previous
Artur, Feb 2 at 12:31
SavedTagLabelTagText
Previous
Artur, Feb 2 at 12:30
SavedTagSearchHint
Previous
Artur, Jan 30 at 21:29
PremiumOr
o
Previous
Artur, Jan 30 at 21:23
PrivacyMessages
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PrivacyMessagesTitle
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PrivacyMessagesContactsAndPremium
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
OptionPremiumRequiredButton
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PrivacyLastSeenPremium
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PrivacyLastSeenPremiumForPremium
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
HideReadTime
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PmRead
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PmReadShowWhen
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PmReadTodayAt
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PmReadYesterdayAt
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PmReadDateTimeAt
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PmReadUnknown
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
StatusHiddenShow
<no value>
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04
PremiumReadHeader1
Previous
Fair Dog, Jan 29 at 09:04