Recent Translations

ChatList.Menu.SwitchTo.Z
Canvia a la versió Z
Previous
Rubén, May 12 at 18:38
TerminateWebSessionInfo
Feu clic per a desconnectar-vos del compte Telegram.
Previous
Rubén, Apr 25 at 17:35
TerminateWebSessionInfo
Toqueu per a desconnectar-vos del compte Telegram.
Previous
Rubén, Apr 25 at 17:35
UnpinMessage
No fixis
Previous
Rubén, Apr 15 at 13:59
UsernameLinkEditable
toqueu per a editar
Previous
Rubén, Apr 5 at 17:21
RemovedFromRecent
S'ha eliminat l'adhesiu dels recents
Previous
Rubén, Apr 5 at 17:21
RemovedFromFavorites
S'ha eliminat l'adhesiu dels preferits
Previous
Rubén, Apr 5 at 17:21
BotStop
Atura el bot
Previous
Rubén, Mar 9 at 17:12
UsernameDeactivateLinkProfileMessage
Voleu amagar aquest enllaç del vostre perfil?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:10
UsernameDeactivateLinkProfileMessage
Voleu amagar aquest enllaç de la vostra pàgina d'informació?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:10
UsernameDeactivateLinkProfileMessage
Voleu amagar aquest enllaç de la pàgina d'informació?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:10
RestrictSavingContentInfoChannel
Ningú podrà copiar, desar ni reenviar el contingut d'aquest canal.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:04
PushNotification.Action.Mute1d.Mobile
Silencia 24 h
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:04
Message.Context.Goto
Mostra el missatge
Previous
Rubén, Mar 8 at 14:59
ActionChangedVideo
un1 ha canviat el vídeo del grup
Previous
Rubén, Mar 8 at 14:50
Chat.Service.Channel.UpdatedVideo
S'ha actualitzat el vídeo del canal
Previous
Rubén, Mar 8 at 14:48
Username.Purchase
**Aquest nom d'usuari ja existeix.** No obstant això, està disponible per comprar-lo. [Més informació…]()
Previous
Rubén, Mar 3 at 19:42
InviteExpired
L'enllaç d'invitació ha vençut.
Previous
Rubén, Mar 2 at 23:17
TwoStepAuth.RecoveryCodeExpired
El codi ha expirat
Previous
Rubén, Mar 2 at 23:12
BlockedUsersInfo
Els usuaris blocats no poden enviar-vos missatges ni afegir-vos a cap grup. No veuran la vostra foto de perfil ni la vostra connexió.
Previous
Rubén, Mar 1 at 15:41
SessionsInfo
Controleu les sessions en altres dispositius.
Previous
Rubén, Mar 1 at 15:10
SavingContentTitle
Desament del contingut
Previous
Rubén, Mar 1 at 15:08
SavingContentTitle
Desar contingut
Previous
Benny Beat, Mar 1 at 14:51
Popup.Attach.AsMedia
Envia com a foto
Previous
Artur, Jan 31 at 20:29
Popup.Attach.AsMedia
<no value>
Previous
Artur, Jan 31 at 20:28
Chat.Service.PaymentSentRecurringUsedNoTitle
Heu transferit correctament **%1$@** a **%2$@** per via pagaments recurrents.
Previous
Artur, Jan 31 at 20:23
FwdMessagesToSavedMessages
Missatges reenviats als **Missatges desats**.
Previous
Artur, Jan 31 at 20:22
Chat.Service.PaymentSentRecurringInitNoTitle
Heu transferit correctament **%1$@** a **%2$@** i permés futurs pagaments recurrents
Previous
Artur, Jan 31 at 20:22
FwdMessageToSavedMessages
Missatge reenviat als **Missatges desats**.
Previous
Artur, Jan 31 at 20:20
LimitReachedFoldersLocked
Heu assolit el límit de **%1$d** carpetes del compte. Estem treballant perquè pugueu augmentar-ne el límit en un futur.
Previous
Artur, Jan 31 at 20:19
LimitReachedFoldersPremium
Heu assolit el límit de **%1$d** carpetes del compte.
Previous
Artur, Jan 31 at 20:16
ForumToggleDescription
El grup es dividirà per temes creats per l'administració o usuaris.
Previous
Artur, Jan 31 at 18:36
Login.Register.Subtitle
Introduïu el vostre nom
i afegiu una foto de perfil
Previous
Rubén, Jan 30 at 22:44
Login.Register.Subtitle
Introduïu el vostre nom
i una foto de perfil
Previous
Rubén, Jan 30 at 22:44
Login.Register.Subtitle
Introduïu el vostre nom
i una imatge de perfil
Previous
Rubén, Jan 30 at 22:43
PrivacyProfilePhotoTitle
Qui pot veure les meves fotos i vídeos de perfil?
Previous
Rubén, Jan 30 at 22:38
Popup.Attach.UngroupMedia
Previous
Rubén, Jan 28 at 19:44
Popup.Attach.GroupMedia
Previous
Rubén, Jan 28 at 19:44
Popup.Attach.EnableSpoilers
Previous
Rubén, Jan 28 at 19:13
Popup.Attach.RemoveSpoilers
Previous
Rubén, Jan 28 at 19:13
PWA.Install
Previous
Rubén, Jan 28 at 19:12
EnablePhotoSpoiler
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
DisablePhotoSpoiler
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
FwdMessageToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
FwdMessagesToSavedMessages
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ColorTheme
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
SendAsFile
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
SendAsFiles
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ChatThemeChangedYou
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ChatThemeChangedTo
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ChatThemeDisabled
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ChatThemeDisabledYou
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ThemeDay
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
ThemeNight
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
AutoNightSystemDefault
Previous
Ace Monkey, Jan 28 at 13:30
Chat.Input.ReplyToAnswer
Respongueu un missatge als temes
Previous
Rubén, Jan 15 at 21:53
Privacy.Websites
%1$d web%1$d webs
Previous
Rubén, Jan 9 at 23:32
Privacy.Websites
<no value>
Previous
Rubén, Jan 9 at 23:31
OpenUrlOption1
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
OpenUrlOption2
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
OtherWebSessions
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
WebSessionsTitle
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
TerminateWebSessionText
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
Disconnect
<no value>
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
TerminateAllWebSessions
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
TerminateWebSessionInfo
Previous
Ace Monkey, Jan 9 at 13:46
Chat.Service.Group.TopicEdited.You.Unhided
Heu deixat d'amagar el tema general
Previous
Rubén, Jan 6 at 21:57
DeleteTopics
Elimina el temaElimina temes
Previous
Rubén, Jan 6 at 21:43
Username.Purchase
**Aquest nom d'usuari ja està en ús.** Encara que es troba disponible per a comprar-lo. [Més informació…]()
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jan 6 at 21:12
Chat.Service.TopicEdited.Mixed.IconRemoved
%1$@ ha canviat el nom del tema a «%1$@» i ha eliminat la icona
Previous
Rubén, Jan 6 at 21:09
Chat.Service.TopicEdited.Mixed.IconRemoved
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jan 6 at 21:08
Chat.Service.TopicEdited.You.Mixed
Heu canviat el nom del tema i la icona a %2$@
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jan 6 at 21:07
Chat.Service.TopicEdited.You.Mixed
Previous
Rubén, Jan 6 at 21:07
Chat.Service.TopicEdited.You.Mixed.IconRemoved
Previous
Rubén, Jan 6 at 21:04
EditProfile.Username.Taken
El nom d'usuari ja es troba en ús
Previous
Rubén, Jan 6 at 21:01
LimitReached.Ok
<no value>
Previous
Rubén, Jan 6 at 20:57
Chat.Service.Group.TopicEdited.You.Resumed
<no value>
Previous
Rubén, Jan 6 at 20:57
Chat.Service.TopicEdited.Mixed
Previous
Rubén, Jan 6 at 20:56
TopicWasCreatedAction
<no value>
Previous
Rubén, Jan 6 at 20:55
EmojiCount
<no value>
Previous
Rubén, Jan 6 at 20:55