LimitReachedChatInFoldersLocked

Sorry, you can't add more than **%1$d** chats to a folder. Please create a new one. We are working to let you increase this limit in the future.
144
Applied
Vi ne povas aldoni pli ol **%1$d** babilejojn al dosierujo. Kreu alian. Ni prilaboras por estontece ebligi al vi pliigi la limon.
129/144
Julián L., Jul 23, 2022 at 18:56
Applied
Vi ne povas aldoni pli ol **%1$d** babilejojn al babilejujo. Bonvolu krei alian. Ni jam laboras pri pliigo de ĉi tiu limo.
122/144
Ajno (Тёма Бойко), Sep 28, 2023 at 20:50
Applied
Oni ne povas aldoni pli ol **%1$d** babilejojn al babilejujo. Bonvolu krei alian. Ni jam laboras pri pliigo de ĉi tiu limo.
123/144
Ajno (Тёма Бойко), Sep 28, 2023 at 20:53