SendGameToGroup

Share game to %1$s?
19
Applied
بازی را با %1$s به اشتراک می‌گذارید؟
36/19
Gazelle, Oct 24, 2017 at 16:02
Applied
بازی با %1$s در میان گذاشته شود؟
32/19
2
Pedram D, Oct 12, 2017 at 16:20
Applied
بازی را %1$s به اشتراک می‌گذارید؟
33/19
Gazelle, Oct 22, 2017 at 11:15
Applied
بازی با %1$s به اشتراک گذاشته بشه؟
34/19
1
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24