Passcode.Lost.Description

If you don't remember your passcode, you can [log out]()
56
Applied
در صورتی که گذرواژه خود را به یاد نمی‌آورید، می‌توانید [از حساب کاربری خود خارج شوید]()
87/56
Gazelle, Sep 15, 2018 at 01:40
Applied
اگر گذرواژه خود را به یاد نمی آورید، می‌توانید [خارج شوید]()
60/56
2
Mehrzad, Dec 9, 2017 at 12:30
Applied
در صورتی که گذرواژه خود را به یاد نمی‌آورید، می‌توانید [خارج شوید]()
68/56
Gazelle, Dec 11, 2017 at 09:10
Applied
اگرگذرواژه تان را به یاد نمی آورید،خارج شوید
44/56
1
Deleted Account, Nov 26, 2017 at 05:11