Recent Suggestions

Popup.OpenInGoogleMaps
SharedFolder.Link.ChatsRemove
Current
Sunny Ladybird, Sep 21 at 11:51
DeselectAll
SelectAll
Current
< Milad />, Sep 18 at 10:04
SharedFolder.Link.ChatsAdd
Current
Classy Crow, Sep 17 at 19:30
StoryMentionView
ExpiredStorySubtitle
Current
< Milad />, Sep 14 at 09:26
Stories
Current
< Milad />, Sep 14 at 09:19
PublicStories
StoryJustNow
Current
< Milad />, Sep 14 at 09:08
Discard
Current
< Milad />, Sep 13 at 08:51
MyStories.ShowArchive
Current
< Milad />, Sep 13 at 00:16
YourStory
Current
< Milad />, Sep 12 at 21:48
MyStories.Title
Current
< Milad />, Sep 12 at 21:16
Story.ReportTitle
Current
< Milad />, Sep 12 at 18:43
FilterRemoveChats
Current
< Milad />, Sep 12 at 12:06
UserRestrictionsNoSendRound
SendMessage
Current
< Milad />, Sep 12 at 02:16
MyStory
Current
< Milad />, Sep 12 at 02:15
Story.RemoveFromProfile
Current
< Milad />, Sep 12 at 02:13
DeleteStoriesTitle
Current
< Milad />, Sep 12 at 00:22
Story.AddToProfile
EditedMessage
Current
< Milad />, Sep 11 at 23:18
Story
Current
< Milad />, Sep 11 at 17:25
StoryMentionView
Current
< Milad />, Sep 11 at 17:10
DeleteStoryTitle
Current
< Milad />, Sep 9 at 17:44
OpenStory
Current
< Milad />, Sep 9 at 07:50
Chat.Message.ViewApp
Current
Sunny Ladybird, Sep 9 at 00:49
Story.AddToProfile
Current
Sunny Ladybird, Sep 9 at 00:37
ReportChat
Current
< Milad />, Sep 7 at 20:42
CopyLink
Current
< Milad />, Sep 7 at 20:33
Error.PreviewSender.CaptionTooLong
StickersTab.SearchPlaceholder
Current
Daniel Hoseini, Jul 28 at 16:33
Error.PreviewSender.CaptionTooLong
PreviewSender.CaptionPlaceholder
Chat.Message.Ad.Text
برخلاف سایر برنامه‌ها، تلگرام هرگز از اطلاعات خصوصی شما برای اهداف تبلیغاتی استفاده نمی‌کند. پیام‌های حمایت شده در تلگرام فقط مرتبط به موضوع کانال‌های عمومی هستند که در آن‌ها نمایش داده می‌شوند. این یعنی اطلاعات کاربران برای نمایش تبلیغات، مورد داده‌کاوی یا تحلیل قرار نمی‌گیرد، و هر کاربری که در حال مشاهده کانالی در تلگرام باشد، یک پیام حمایت شده یکسان را می‌بیند.

برخلاف سایر برنامه‌ها، تلگرام اینکه شما بر روی یک پیام حمایت شده زده‌اید یا نه را ردیابی نمی‌کند و بر اساس فعالیت شما برایتان پروفایل‌سازی نمی‌کند. ما همچنین از لینک‌های خارجی در پیام‌های حمایت شده جلوگیری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اشخاص ثالث قادر به جاسوسی از کاربران ما نباشند. ما باور داریم که همه افراد حق داشتن حریم خصوصی را دارند، و پلتفرم‌های مربوط به تکنولوژی باید به این حق احترام بگذارند.

تلگرام به صدها میلیون کاربر خدمات رایگان و نامحدودی را ارائه می‌کند که هزینه‌های قابل توجهی برای سرور و ترافیک را شامل می‌شود. تلگرام برای اینکه مستقل باقی مانده و به ارزش‌های خود وفادار بماند، ابزار پرداخت شده‌ای را برای تبلیغ پیام‌ها با حفظ حریم خصوصی کاربر توسعه داده است. ما از تبلیغ کنندگان مربوطه در آدرس زیر استقبال می‌کنیم:

%@

پیام‌های حمایت شده در حال حاضر در حالت آزمایشی قرار دارند. هنگامی که به طور کامل راه‌اندازی شوند و به تلگرام امکان پوشش هزینه‌های پایه خود را بدهند، ما سود حاصل از تبلیغات را با مالکان کانال‌های عمومی که تبلیغات حمایت شده در آن‌ها نمایش داده می‌شوند، به اشتراک می‌گذاریم.

تبلیغات آنلاین دیگر نباید به معنی سوء استفاده از حریم خصوصی کاربر باشند. بیایید با هم دوباره تعریف کنیم که یک شرکت فناوری باید چگونه فعالیت کند.
برخلاف سایر برنامه‌ها، تلگرام هرگز از اطلاعات خصوصی شما برای اهداف تبلیغاتی استفاده نمی‌کند. پیام‌های حمایت شده در تلگرام فقط مرتبط به موضوع کانال‌های عمومی هستند که در آن‌ها نمایش داده می‌شوند. این یعنی اطلاعات کاربران برای نمایش تبلیغات، مورد داده‌کاوی یا تحلیل قرار نمی‌گیرد، و هر کاربری که در حال مشاهده کانالی در تلگرام باشد، یک پیام حمایت شده یکسان را می‌بیند.

برخلاف سایر برنامه‌ها، تلگرام اینکه شما بر روی یک پیام حمایت شده زده‌اید یا نه را ردیابی نمی‌کند و بر اساس فعالیت شما برایتان پروفایل‌سازی نمی‌کند. ما همچنین از لینک‌های خارجی در پیام‌های حمایت شده جلوگیری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اشخاص ثالث قادر به جاسوسی از کاربران ما نباشند. ما باور داریم که همه افراد حق داشتن حریم خصوصی را دارند، و پلتفرم‌های مربوط به تکنولوژی باید به این حق احترام بگذارند.

تلگرام به صدها میلیون کاربر سرویس رایگان و نامحدودی را ارائه می‌کند که هزینه‌های قابل توجهی برای سرور و ترافیک را شامل می‌شود. تلگرام برای اینکه مستقل باقی مانده و به ارزش‌های خود وفادار بماند، ابزار پرداخت شده‌ای را برای تبلیغ پیام‌ها با حفظ حریم خصوصی کاربر توسعه داده است. ما از تبلیغ کنندگان مربوطه در آدرس زیر استقبال می‌کنیم:

%@

پیام‌های حمایت شده در حال حاضر در حالت آزمایشی قرار دارند. هنگامی که به طور کامل راه‌اندازی شوند و به تلگرام امکان پوشش هزینه‌های پایه خود را بدهند، ما سود حاصل از تبلیغات را با مالکان کانال‌های عمومی که تبلیغات حمایت شده در آن‌ها نمایش داده می‌شوند، به اشتراک می‌گذاریم.

تبلیغات آنلاین دیگر نباید به معنی سوء استفاده از حریم خصوصی کاربر باشند. بیایید با هم دوباره تعریف کنیم که یک شرکت فناوری باید چگونه فعالیت کند.
Current
Sunny Ladybird, May 13 at 09:56
Reminders
Current
Deleted Account, Mar 29 at 22:16
Chat.Menu.ClearSelection
Current
Deleted Account, Mar 29 at 22:16
Chat.Service.Group.TopicEdited.Resumed
TopicWasCreatedAction
Current
Sunny Ladybird, Jan 8 at 18:44