Checkout.LiabilityAlert

Neither Telegram, nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %1$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$@ or your bank.
340
Applied
Nin Telegram nin %1$@ terán acceso á información da súa tarxeta de crédito. Os detalles da súa tarxeta de crédito xestionaraos só o sistema de pagamento, %2$@.

Os pagamentos irán directamente ó desenvolvedor de %1$@. Telegram non pode proporcionar ningunha garantía, por tanto pode proseguir pero baixo o seu propio risco. No caso de que haxa algún problema, contacte co desenvolvedor de %1$@ou co seu banco.
409/340
M95, Oct 13, 2018 at 14:37