Checkout.LiabilityAlert

Neither Telegram, nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %1$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$@ or your bank.
340
Applied
Nin Telegram, nin %1$@ terán acceso á información da túa tarxeta de crédito. Os datos da tarxeta de crédito serán utilizados só polo sistema de pago, %2$@.

Os pagos irán directamente ao desenvolvedor de %1$@. Telegram non pode dar ningunha garantía, así que continúa baixo o teu propio risco. Se tes problemas, por favor, contacta ao desenvolvedor de %1$@ ou ao teu banco.
373/340
Classy Beaver, Jun 6, 2022 at 15:49
Applied
Nin Telegram nin %1$@ terán acceso á información da súa tarxeta de crédito. Os detalles da súa tarxeta de crédito xestionaraos só o sistema de pagamento, nin%2$@.

Os pagamentos irán directamente ó desenvolvedor de
%1$@. Telegram terán acceso á información da túa tarxetanon pode proporcionar ningunha garantía, por tanto pode proseguir pero baixo o seu propio risco. No caso de crédito. Os datos da tarxetaque haxa algún problema, contacte co desenvolvedor de crédito serán utilizados só polo sistema de pago, %2$@.

Os pagos irán directamente ao desenvolvedor de
%1$@. Telegram non pode dar ningunha garantía, así que continúa baixo o teu propio risco. Se tes problemas, por favor, contacta ao desenvolvedor de %1$@ ou ao tco seu banco.
409/340
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 14:37