lng_signin_sure_reset

Warning!

You will lose all your Telegram chats, messages, media and files if you proceed.

Do you want to reset your account?
116
Applied
Advertencia!

Perderás todos os teus chats e mensaxes, ademais da multimedia e arquivos compartidos!

Queres restablecer a túa conta?
133/116
Classy Beaver, Feb 24, 2021 at 11:58
Applied
AdvertenciaCoidado!

Perderás todosas as túas conversas, as mensaxes, as fotos, os teus chatvídeos e mensaxes, ademais da multimedia e arquivos compartidos!

Q
calquera outro ficheiro compartido.

De verdade q
ueres restablecer a túa conta?
154/116
21
Magán, Dec 18, 2018 at 13:03
Applied
Advertenciaviso!

Perderás todos os teus chats e mensaxes, ademais da multimedias fotos, vídeos e arquivos compartidoscalquera ficheiro partillado!

Queres restabelecer a túa conta?
140/116
1
Deleted Account, May 25, 2020 at 11:47