lng_terms_delete_warning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Ccancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram Ddata.)
336
Applied
Advertencia: Isto eliminará de forma irreversible a túa conta de Telegram xunto a todos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a túa conta no canto de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram).
341/336
1
Classy Beaver, Mar 28, 2020 at 15:04
Applied
Aviso: isto eliminará de forma irreversíbel a túa conta de Telegram xunto con todos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a túa conta en vez de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram).
335/336
1
Deleted Account, May 25, 2020 at 12:28
Applied
Advertencia: Isto eliminará irreversiblemente a túa conta de Telegram, xunto a todos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a conta para non perdelo todo. (Para facelo, abre a versión máis recente de Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram.)
357/336
11
Gabriel Penide Calvo, Mar 28, 2020 at 10:14
Applied
Advertencia: isto eliminará irreversibelmente a túa conta de Telegram, ademais de tódolos datos que gardaches da nube da aplicación.

Importante: podes cancelalo agora e exportar os teus datos antes de eliminar a conta e perdelos. (Para facer isto, abre a versión máis recente de Telegram Desktop e vai a Axustes> Exportar os datos de Telegram).
346/336
12
Magán, Aug 30, 2019 at 19:08