lng_terms_delete_warning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Advertencia: Isto eliminará de forma irreversible a túa conta de Telegram xunto a todos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a túa conta no canto de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram).
341/302
1
Classy Beaver, Mar 28, 2020 at 15:04
Applied
Advertencia: Iviso: isto eliminará de forma irreversibleíbel a túa conta de Telegram xunto con todos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar
a todos osúa conta en vez de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a túa conta no canto de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram
).
335/302
1
Deleted Account, May 25, 2020 at 12:28
Applied
Advertencia: Isto eliminará irreversiblemente a túa conta de forma irreversibleTelegram, xunto a túodos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar
a conta para non perdelo todo. (Para facelo, abre a versión máis recente de Telegram xuntoDesktop e vai a todos osAxustes > Avanzados > Exportar datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a túa conta no canto de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram).
)
357/302
11
Gabriel Penide Calvo, Mar 28, 2020 at 10:14
Applied
Advertencia: Iisto eliminará irreversibelmente a túa conta de forma irreversibleTelegram, ademais de tódolos datos que gardaches da nube da aplicación.

Importante: podes cancelalo agora e exportar os teus datos antes de eliminar
a túa conta e perdelos. (Para facer isto, abre a versión máis recente de Telegram xuntoDesktop e vai a todosAxustes> Exportar os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes cancelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a túa conta no canto de perdelo todo. (Para facelo, abre Telegram Desktop e vai a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram
).
346/302
12
Magán, Aug 30, 2019 at 19:08