lng_terms_delete_warning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Cancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Export Telegram Data.)
325
Applied
Advertencia: isto eliminará irreversiblemente a túa conta de Telegram, ademais de todos os datos que gardaches da nube de Telegram.

Importante: podes Carcelar agora e exportar os teus datos antes de eliminar a conta e perdelos. (Para facer isto, abre a versión máis recente de Telegram Desktop e vai a Axustes > Exportar datos de Telegram).
342/325
G82, Nov 2 at 14:34
Applied
Advertencia: isto eliminará irreversibelmente a túa conta de Telegram, ademais de tódolos datos que gardaches da nube da aplicación.

Importante: podes cancelalo agora e exportar os teus datos antes de eliminar a conta e perdelos. (Para facer isto, abre a versión máis recente de Telegram Desktop e vai a Axustes> Exportar os datos de Telegram).
346/325
1
Leite, Aug 30 at 19:08
Applied
Advertencia: isto eliminará irreversiblemente a túa conta de Telegram, ademais de tódolos datos que gardaches da nube da aplicación.

Importante: podes cancelalo agora e exportar os teus datos antes de eliminar a conta e perdelos. (Para facer isto, abre a versión máis recente de Telegram Desktop e vai a Axustes > Exportar os datos de Telegram).
347/325
G82, Aug 30 at 19:09