TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Advertencia: Isto eliminará de forma irreversible a túa conta de Telegram e todos os datos que almacenas na nube de Telegram.

Importante: Podes “Cancelar” agora e exportar os teus datos primeiro en lugar de perdelos. (Para facelo, abre a última versión de Telegram Desktop e ve a Axustes > Avanzados > Exportar datos de Telegram).
331/302
Classy Beaver, Nov 2, 2022 at 13:52