UserInfo.SetCustomPhoto.SuccessVideoText

You will now always see this videphoto for **%@**.
46
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
57/46
Aki, Apr 5, 2023 at 08:07
Applied
Sada ćete uvijek vidjeti ovaj video za **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
46/46
Aki, Dec 26, 2022 at 20:52
Applied
Sada ćete uvijek vidjeti ovaj video za profil od **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
56/46
Aki, Dec 26, 2022 at 20:52
Applied
Sada ćete vidjeti ovaj video za profil od **%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavili.
49/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:00
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavilivaš prilagođeni video.
46/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:03
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz sliku koju ste postavilinovi video profila.
47/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:13
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz sliku kojuvideo koji ste postavili.
53/46
Aki, Dec 28, 2022 at 18:15
Applied
**%@** će vam se prikazivati uz sliku kojuvideo koji ste postavili.
57/46
Aki, Dec 29, 2022 at 07:45