lng_error_cant_add_admin_unban

Sorry, you can't add this user as an admin because they are in the blackRemoved Users list and you can't unban them.
111
Applied
Nažalost, ne možete dodati ovog korisnika kao administratora jer je na listi uklonjenih korisnika, a vi nemate dopuštenje da uklonite zabranu pristupa.
151/111
Aki, Jun 16, 2022 at 14:48
Applied
Nažalost, ne možete dodati ovog korisnika kao administratora jer je na listi uklonjenih korisnikauklonjen iz ove grupe, a vi nemate dopuštenje da uklonite zabranu pristupaga ponovno dodate.
135/111
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:45
Applied
Nažalost, ne možete dodati ovog korisnika kao administratora jer je na listi uklonjenih korisnikauklonjen iz ove grupe, a vi nemate dopuštenje da uklonite zabranu pristupa.
143/111
Aki, Aug 29, 2021 at 10:31
Applied
Nažalost, ne možete dodati ovog korisnika kao administratora jer je na listi uklonjenih korisnikauklonjen iz ove grupe, a vi nemate dopuštenjeovlasti da uklonite zabranu pristupa.
140/111
Aki, Jan 28, 2022 at 10:36