TooManyTabsDescription

Telegram supports only one active tab with the app.
Please reload this page to continue using this tab or close it.
115
Applied
Telegram podržava samo jednu aktivnu karticu s aplikacijom.
Ponovno učitajte ovu stranicu kako biste nastavili koristiti ovu karticu ili je zatvorite.
150/115
Aki, Aug 2, 2022 at 19:43