Recent Translations

EditAdminPostMessages
Objavljivanje u kanalu
Previous
Aki, Sep 14 at 10:59
EditAdminEditMessages
Uređivanje tuđih objava
Previous
Aki, Sep 14 at 10:56
EditAdminDeleteMessages
Brisanje tuđih objava
Previous
Aki, Sep 14 at 10:55
EditAdminPostMessages
Objavljivanje poruka
Previous
Aki, Sep 14 at 10:39
ChannelUsernameCreatePublicLinkHelp
Osobe mogu podijeliti ovaj link s drugima i pronaći vaš kanal pomoću Telegram pretraživanja.

Možete koristiti a–z, 0–9 i _.
Mora imati najmanje 5 znakova.
Previous
Aki, Aug 30 at 08:24
SettingsExperimentalAbout
Upozorenje! Ovo su eksperimentalne postavke. Neke možda neće raditi, a neke mogu usporiti aplikaciju. Bilo koja postavka može nestati u slijedećoj verziji. Koristite ih na vlastitu odgovornost.
Previous
Aki, Aug 22 at 09:25
AudioPlayerNext
Slijedeće
Previous
Aki, Aug 22 at 09:22
AuthSessionsLogOutApplications
Prekini vezu sa svim stranicama
Previous
Aki, Aug 18 at 18:34
AuthSessionsLogOutApplications
Odjavi sve web stranice
Previous
Aki, Aug 18 at 18:29
NeverShareWith
Nemoj dijeliti
Previous
Aki, Jul 20 at 09:16
AttachmentMenuPhotoOrVideo
Slika ili video
Previous
Aki, Jul 20 at 08:42
PreviewSenderSendAudio
Pošalji {count} audio datotekuPošalji {count} audio datotekePošalji {count} audio datoteka
Previous
Aki, Jul 17 at 08:49
OK
OK
Previous
Aki, Apr 28 at 19:03
LimitReachedPublicLinksPremium
Rezervirali ste previše javnih linkova. Možete opozvati link od neke starije grupe ili kanala.
Previous
Aki, Apr 6 at 08:56
LimitReachedPublicLinksPremium
Rezervirali ste previše javnih linkova. Pokušajte opozvati link od neke starije grupe ili kanala.
Previous
Aki, Apr 6 at 08:54
FilterExclude
Izuzeti razgovori
Previous
Aki, Apr 6 at 08:42
FilterExclude
Razgovori izvan mape
Previous
Aki, Apr 6 at 08:40
VoiceOverChatMessagesSelected
{count} odabrana poruka{count} odabrane poruke{count} odabranih poruka
Previous
Aki, Apr 6 at 08:24
VoiceOverChatMessagesSelected
{count} označena poruka{count} označene poruke{count} označenih poruka
Previous
Aki, Apr 6 at 08:22
LoginQR2Help2
Odaberite **Postavke** **Uređaji** **Poveži računalo**
Previous
Aki, Apr 5 at 08:09
ChannelDeleteAlert
Brisanjem ovog kanala uklonit ćete sve članove, a sve poruke će biti izgubljene. Svejedno izbrisati kanal?
Previous
Aki, Mar 26 at 17:59
ChannelDeleteAlert
Brisanjem ovog kanala uklonit ćete sve članove i sve poruke će biti izgubljene. Svejedno izbrisati kanal?
Previous
Aki, Mar 26 at 17:59
MarkAllAsRead
Označi sve kao pročitano
Previous
Aki, Mar 23 at 12:32
SettingsSensitiveAbout
Ako je filtriranje isključeno, prikazat će se osjetljiv sadržaj u javnim kanalima na svim vašim uređajima.
Previous
Aki, Mar 23 at 12:11
SettingsSensitiveDisableFiltering
Isključi filtriranje
Previous
Aki, Mar 23 at 12:09
SettingsSensitiveDisableFiltering
Filtriranje
Previous
Aki, Mar 23 at 12:09
DeleteAndStop
Izbriši i zaustavi
Previous
Aki, Mar 9 at 12:08
LoginQRHelp1
Otvorite Telegram mobitelu
Previous
Aki, Mar 8 at 16:22
LoginQRHelp1
Otvorite Telegram na vašem mobitelu
Previous
Aki, Mar 8 at 16:08
SessionPreviewIpDesc
Procjena lokacije temelji se na IP adresi i možda nije uvijek precizna.
Previous
Aki, Mar 8 at 16:04
RemoveSymbol
Ukloni simbol
Previous
Aki, Mar 2 at 07:47
EditAdminDeleteMessages
Brisanje tuđih poruka
Previous
Aki, Feb 4 at 08:31
EditAdminEditMessages
Uređivanje tuđih poruka
Previous
Aki, Feb 4 at 08:30
Search
Pretraži
Previous
Aki, Feb 2 at 17:07
ErrorSendRestrictedStickersAll
U ovoj grupi nije dopušteno slanje naljepnica.
Previous
Aki, Jan 30 at 15:56
PeerInfoReportProfileVideo
Prijavi video profila
Previous
Aki, Jan 30 at 13:54
AddPhoto
Postavi novu sliku ili video
Previous
Aki, Jan 29 at 18:57
UserRestrictionsEmbedLinks
Ugrađivanje linkova
Previous
Aki, Jan 20 at 18:21
CallEmojiKeyTooltip
Ako su emojiji isti kao i na zaslonu korisnika {user} ovaj poziv je 100% siguran.
Previous
Aki, Jan 16 at 18:53
StickerPackStickerCount
{count} naljepnica{count} naljepnice{count} naljepnica
Previous
Aki, Jan 7 at 15:06
ConversationDefaultRestrictedMedia
U ovoj grupi nije dopušteno slanje datoteka.
Previous
Aki, Jan 7 at 13:57
UserRestrictionsSendMedia
Slanje datoteka
Previous
Aki, Jan 7 at 13:57
LaunchConfetti
<no value>
Previous
Aki, Jan 5 at 19:56
PublicLinksLimitSubtitle
Rezervirajte do {count} t.me/naziv linkova
Previous
Aki, Jan 3 at 11:13
ChannelSignMessages
Potpiši poruke
Previous
Aki, Dec 27, 2022 at 20:28
LastSeenTitle
Tko može vidjeti vrijeme mojeg zadnjeg posjeta?
Previous
Aki, Dec 24, 2022 at 10:36
WhoCanAddMe
Tko me može dodavati u grupne razgovore?
Previous
Aki, Dec 20, 2022 at 13:55
JoinRequests
{count} zahtjev za pridruživanje{count} zahtjev za pridruživanje{count} zahtjev za pridruživanje
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 14:18
JoinRequests
{count} zahtjev za pridruživanje{count} zahtjeva za pridruživanje{count} zahtjeva za pridruživanje
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 14:17
StatsNoShares
<no value>
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:37
PreviewWebPageClose
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:35
AriaAddAttachment
Dodaj privitak
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaSearchInChat
Pretraži u razgovoru
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaSearchByDate
Pretraži po datumu
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaCreateGroup
Napravi grupu
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaOpenBotMenu
Otvori izbornik bota
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaMoreButton
<no value>
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaComposerOpenScheduled
Otvori zakazane poruke
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:34
AriaCloseAttachmentModal
Odbaci privitke
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaComposerCancelVoice
Prekini snimanje glasovne
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaNewChannelContinue
Nastavi do podataka o kanalu
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaCancelPollCreation
Poništi izradu ankete
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaNewGroupContinue
Nastavi do podataka o grupi
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaEditProfilePhoto
Uredi sliku profila
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaLabelSearchGifs
Pretraži GIF-ove
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:33
AriaLabelSearchGifs
Pretražite GIF-ove
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:32
AriaCreateGroup
Napravite grupu
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:31
AriaOpenBotMenu
Otvorite izbornik bota
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:31
AriaCreateGroup
Napravi grupu
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:31
AriaOpenBotMenu
Otvori izbornik bota
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:31
AriaExitMessageSelection
<no value>
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:30
NewChatTooManyUsers
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:30
ManagementRemoveAdminConfirm
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 13:28
AriaNewChannelContinue
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 12:38
AriaNewGroupContinue
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 12:38
NewChatReturnBackAria
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 12:31
AriaBackToChatList
Povratak na listu razgovora
Previous
Aki, Dec 16, 2022 at 12:14
LoginQR2Help2
Idite na **Postavke** → **Uređaji** → **Poveži računalo**
Previous
Aki, Dec 15, 2022 at 11:07
LoginQR2Help2
Odaberite **Postavke** → **Uređaji** → **Poveži računalo**
Previous
Aki, Dec 15, 2022 at 11:07
LoginQR2Help2
Idite na **Postavke** → **Uređaji** → **Poveži računalo**
Previous
Aki, Dec 15, 2022 at 11:05
AriaCodeWordWrap
<no value>
Previous
Aki, Dec 14, 2022 at 12:26
ContactListEmpty
Previous
Aki, Dec 13, 2022 at 15:12
ToggleChatNotifications
<no value>
Previous
Aki, Aug 16, 2022 at 18:13
ToggleUserNotifications
<no value>
Previous
Aki, Aug 16, 2022 at 18:13
AriaPasswordToggle
<no value>
Previous
Aki, Aug 16, 2022 at 14:46
ChatMemberListNoAccess
Previous
Aki, Aug 9, 2022 at 11:11
RemoveSymbol
<no value>
Previous
Aki, Aug 9, 2022 at 11:10
GeneralError
Previous
Aki, Aug 9, 2022 at 11:09
NoSubscribersFound
Previous
Aki, Aug 9, 2022 at 11:09
GifPickerBlocked
Previous
Aki, Aug 8, 2022 at 12:31
AttachMenuMediaBlocked
Previous
Aki, Aug 8, 2022 at 12:31
DragToSortAria
Previous
Aki, Aug 8, 2022 at 12:30
PlayerPlaybackRate
<no value>
Previous
Aki, Aug 8, 2022 at 09:55