ResetMyAccountWarningText

This action can't be undone.\n\n

If you reset your account, all your messages and chats will be deleted.
101
Applied
Tindakan ini tidak boleh ditukar balik.

Sekiranya anda set semula akaun anda, kesemua mesej dan bual akan dihapus.
115/101
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 15, 2020 at 06:33
Applied
Tindakani ini tidak boleh ditukar balik.

Sekiranya anda set semula akaun anda, kesemua mesej dan bual akan dihapus.
116/101
Ir. Sam Ahmad C74A, Sep 30, 2020 at 10:21
Applied
Tindakani ini tidak boleh ditukar balik.

Sekiranya anda set semula akaun anda, kesemua mesej dan chat akan dihapus.
116/101
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30, 2019 at 00:02
Applied
Tindakani ini tidak boleh ditukar balik.

Sekiranya anda set semula akaun anda, kesemua mesej dan chat akan terhapus.
117/101
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 30, 2017 at 01:03