RestorePasswordNoEmailText

Since you didn't provide a recovery e-mail when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Oleh kerana anda tidak memberi emel pemulihan ketika membuat aturan kata laluan, pilihan anda hanyalah samada menghafal kata laluan atau set semula akaun anda.
159/158
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 9, 2018 at 21:51
Applied
Oleh kerana anda tidak memberi emel pemulihan ketika membuat aturan kata laluan, pilihan anda hanyalah samaada menghafal kata laluan atau set semula akaun anda.
160/158
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 8, 2017 at 22:18