Recent Translations

ActionPinnedQuiz
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20 at 00:35
ChannelMessageQuiz2
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20 at 00:35
NotificationMessageQuiz2
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20 at 00:35
NotificationMessageGroupQuiz2
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20 at 00:34
NotificationActionPinnedQuiz2
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20 at 00:34
NotificationActionPinnedQuizChannel2
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 20 at 00:31
BubbleRadius
Penjuru bulat
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 19 at 11:19
PublicPoll
Undian Awam
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 19 at 11:19
Answer
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 19 at 11:19
StopQuizAlertText
Jika anda hentikan kuiz sekarang, tiada sesiapa yang boleh undi dalamnya lagi. Aksi ini tak boleh ditukar balik,
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:49
QuizWrongAnswerInfo
Anda terlepas pilihan yang betul
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:48
AddAnOption
Tambah opsyen...
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:46
PollResults
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:45
PollAnonymous
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:44
PollQuiz
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:44
PollCollapse
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:44
PollExpand
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:44
PublicPollCantForward
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:43
PollCantForwardSecretChat
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:43
PollMultiple
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:42
PollTapToSelect
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:42
QuizWrongAnswer
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:40
QuizWrongAnswerInfo
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:40
QuizWellDone
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:39
QuizWellDoneInfo
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:38
PublicPoll
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:38
QuizPoll
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:38
PollSubmitVotes
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:38
PollViewResults
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:37
AnonymousQuizPoll
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:37
StopQuiz
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:37
StopQuizAlertTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:36
NoVotesQuiz
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:35
VoteQuiz
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:34
ShowVotes
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:34
MessageScheduledVoteResults
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:34
BubbleRadius
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 17 at 21:33
PinInTheList
Semat di List
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 13 at 23:38
DebugMenuResetDialogs
Set Semula Dialog
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jan 10 at 11:53
ClearRecentHistory
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 05:51
UserChannelTooMuchJoin
Maaf, pengguna sasar adalah ahli kepada terlalu banyak group dan channel. Sila minta mereka keluar dari beberapa group atau channel dahulu.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:29
TooManyCommunitiesHintEdit
Maaf, anda ahli kepada terlalu banyak group dan channel. Atas sebab teknikal, anda hendaklah keluar dari beberapa group dan channel sebelum tukar aturan ini di group anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:28
TooManyCommunitiesHintCreate
Maaf, anda adalah ahli kepada terlalu banyak group dan channel. Sila keluar dari beberapa group atau channel dahulu sebelum cipta yang baru.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:27
InactiveChannelSignature
channel, tak aktif untuk %1$s
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:27
ThemeNight
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:25
ColorThemeChanged
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:25
ColorThemeChangedInfo
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:24
EditThemeColors
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:23
LimitReached
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:23
InactiveChats
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:22
InactiveChannelSignature
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:22
InactiveChatSignature
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:21
LeaveChats
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:20
TooManyCommunities
Terlalu Banayak Komuniti
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:20
TooManyCommunities
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:20
ThemeResetToDefaults
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:17
SaveChangesAlertText
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:17
SaveChangesAlertTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:16
ThemeResetToDefaultsText
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:15
ThemeResetToDefaultsTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 31, 2019 at 03:14
AuthAnotherClientInfo1
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:52
AuthAnotherClient
Log Masuk dengan Kod QR
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:51
AnimatedStickers
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:51
ThemeDay
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:50
ThemeClassic
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:50
NewThemePreviewReply2
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:50
NewThemePreviewLine3
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:50
ShareTheme
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:49
DeleteTheme
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:49
OpenInEditor
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:49
BackgroundChoosePattern
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:49
LiveLocationContext
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:49
PlacesInThisArea
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:45
VideoQualityIsTooLow
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 18, 2019 at 04:45
YouWereKicked
anda dikeluarkan dari group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 7, 2019 at 12:56
ColorPickerMainColor
Warna Utama
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 23:46
AuthAnotherClientOk
Kebenarani berjaya
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:41
NoFilesFoundInfo
Tiada yang menyerupai **%1$s** di direktori kini.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:40
NoFilesInfo
Folder ini kosong
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:38
NoFilesFoundInfo
Tiada yang menyerupai **%1$s** di direktori kini..
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:38
CountOfResults
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:03
OneResult
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:03
AutoNightModeOff
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:02
SearchRecentFiles
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:01
RecentFiles
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:01
NoFilesFound
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:01
NoFilesFoundInfo
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:00
NoFilesInfo
Folder ini kosomg
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 05:00
NoFilesInfo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Dec 2, 2019 at 04:59