Recent Translations

FwdMessagesToManyChats
Mesej dimajukan ke ** %1$ds bual**.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 7 at 22:31
FwdMessageToManyChats
Mesej dimajukan ke **%1$d bual**.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 7 at 22:30
PremiumPreviewWallpaper
Kerta Dinding untuk Kedua Pihak
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 4 at 01:02
NobodyViewed
Tiada yang melihat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 3 at 16:26
FwdMyStory
Pos Semula Stori
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 3 at 13:27
VoipNeedMicCameraPermission
Telegram perlu akses ke mikrofon dan kamera anda agar anda dapat buat panggilan video.

Tekan Aturan > Permisi, dan buka Mikrofon dan Kamera.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:56
ApproveNewMembersDescription
Dayakan ini jika anda ingin pengguna sertai hanya selepas dilulus oleh pentadbir.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:36
ChannelSettingsJoinRequestInfo
Buka ini jika anda ingin pengguna sertai grup hanya selepas mereka dilulus oleh pentadbir.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:35
ChannelHideMembersInfo
Hidupkanuntuk sembunyi senarai ahli di grup ini. Pentadbir masih boleh dilihat.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:33
ChannelHideMembersInfo
Buka untuk sembunyi senarai ahli di grup ini. Pentadbir masih boleh dilihat.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:33
StealthModeHint
Buka Mod Ghaib untuk tonton stori tanpa dilihat dalam senarai penonton.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:32
AutoplayVideoInfo
Tekan butang naik suara untuk BUKA bunyi.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:19
PeerRequirementForumTrue
Grup mesti punyai tajuk dibuka.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:16
TapToTurnCamera
Tekan di sini untuk BUKA kamera anda
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:13
NotificationsPermissionAlertTitle
Buka notifikasi
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:08
OnlyWhenScreenOn
Bila skrin "on"
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:05
AccDescrVoipMicOn
Mikrofon diBUKA
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:04
StealthModeOn
Mod Ghaib Dibuka
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:02
NotificationsDefaultOn
Paras asal (Hidupkan)
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:01
AccDescrVoipCamOn
Kamera diBUKA
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 13:00
NotificationsOn
Hidupkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:32
PasswordOn
Hidupkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:32
LiteBatteryEnabled
Hidupkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:32
AutoDownloadOn
Hidupkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:32
NotificationsOn
Hidup
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:25
PasswordOn
Hidup
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:25
LiteBatteryEnabled
Buka
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:23
AutoDownloadOn
Buka
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 12:23
FilterArchived
Arkib
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Dec 1 at 08:28
PremiumPreviewProfileColor
Nama dan Warna Profil
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 30 at 12:50
MoreSimilarText
Langan ke [Telegram Premium]()
untuk buka sehingga %s saluran serupa.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 30 at 12:27
StoryPrivacyOptionCloseFriends
Rakan Rapat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 30 at 12:23
TranscriptionTrialEnd
Anda telah guna semua **%1$d** transkripsi percuma minggu ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 30 at 00:28
IncomingCallsSystemSetting
Notofikasi panggilan dalaman
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:59
IncomingCallsSystemSettingDescription
Anda boleh tukar bunyi nada dering di Telegram -> Aturan -> Notifikasi dan Bunyi.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:59
ChatMultipleReactionsPromo
Anda boleh set beberapa reaksi dengan Telegram Premium.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:56
StoryHidAccount
Akaun disembunyi oleh pengguna
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:54
ChannelProfileColorEmojiApplied
Emoji profil saluran anda telah diletak!
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:53
StoryRemoveRoundMessage
Anda pasti ingin keluarkan mesej video?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:52
ChannelProfileHint
Pilih warna dan ikon untuk profil anda
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:52
MessageOptionsLinkSubtitle
Anda boleh sesuaikan link anda
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:51
QuoteNotFound
Petikan tepat tak dijumpa
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:50
TranscriptionTrialEnd
Anda telah guna semua %1$d transkripsi percuma minggu ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:48
StoriesIntroPauseAndSeekSubHeader
Tekan lama dan leret ke keri tau kanan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:47
StoriesIntroPauseAndSeekSubHeader
Tekan lama dan gerak ke keri tau kanan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:46
StoriesIntroPauseAndSeekSubHeader
Tekan Lama dan gerak ke tepi
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:46
UserColorPreviewLinkDescription
Pratonton link anda kirim juga akan guna warna ini,
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:45
UserColorPreviewLinkDescription
Pilihan warna anda akan warnakan pratonton link.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:44
ChannelReplyIconHint
Jadikan balas ke mesej anda menonjol dengan menambah ikon tersuai ke mereka.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:43
ChannelColorPreviewLinkDescription
Pilihan warna anda akan juga warnakan pratonton link.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:40
UserProfileColorEmojiApplied
Emoji profil anda telah diletak!
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:38
UserProfileHint
Pilih warna dan ikon untuk profil anda
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:38
ReplyToQuote
Balas ke petikan oleh %s
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:35
RemoveWallpaperMessage
Anda pasti ingin set semula pek kertas dinding?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 23:35
WallpaperDimming
Peredupan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 29 at 04:44
AttachPhotoExpired
Foto telah lupus
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:32
AttachVideoExpired
Video telah lupus
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:30
SetWallpapers
Set Kertas Dinding
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:22
ChannelAdminSettings
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
SponsoredMessage2
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
SponsoredMessage2Recommended
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
TypeMessageIn
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
SlideToCancel2
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
CancelRound
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
StoryHidAccount
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:21
EditProfileColor
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:20
SimilarChannelsTab
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:20
ViewsAndSharesChartTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:20
ReactionsByEmotionChartTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:20
StoryInteractionsChartTitle
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:20
StoryReactionsByEmotionChartTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:19
RecentPostsCapitalize
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:19
ViewsPerStory
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:19
SharesPerStory
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:19
ReactionsPerStory
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:18
ReactionsPerPost
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:18
ViewStatistics
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:18
ShortNow
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:18
ShortToday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:17
ShortYesterday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:17
ShortMinutesAgo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:17
ShortHoursAgo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:17
SimilarChannelsLimitTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:17
SimilarChannelsLimitSubtitle
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:17
PremiumPreviewWallpaper
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:16
PremiumPreviewProfileColor
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:16
ActionSettingWallpaper
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:16
ActionSetWallpaperForThisChatBoth
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:15
ActionSetWallpaperForThisChatSelfBoth
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:15
RemoveWallpaperAction
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:14
StoryStatistics
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:14
PostStatistics
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:14
ReactionAddReactionsHint
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:14
ReactionCreateOwnPack
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:14
ReactionAddEmojiFromAnyPack
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:13
ReactionUpdateReactionsBtn
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:13
ReactionLevelRequiredBtn
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 20:13