LeaveChatAdminHint

Warning: you will lose all your admin rights after leaving
58
Applied
Amaran: anda akan hilang keistimewaan pentadbir anda selepas keluar
67/58
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 24, 2018 at 00:32