StopLiveLocationInfo

Would you like stop sharing Live Location to all chats?
55
Applied
Anda ingin hentikan berkongsi Lokasi Langsung untuk semua chat?
63/55
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 10, 2018 at 21:37