SecureId.IdentityScan.Description

The document must contain your full name and residential address, as well as a stamp/bar code/QR code/logo and the issue date. It must be less than three months old and contain your full name and residential address, as well as a stamp/bar code/QR code/logo.
165
Applied
Dokumen mesti mengandungi nama penuh dan alamat kediaman anda, dan juga setem / barkod / QR kod / logo, dan tarikh dikeluarkan. Ia mestilah tak lebih dari tempoh tiga bulan.
173/165
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 12:42
Applied
Dokumen mesti mengandungi nama penuhrtama dan akhir anda, alamat kediaman anda, setem / kod bar / kod QR / logo, dan juga setem / barkod / QR kod / logo, dan tarikh dikeluarkan. Ia mestilah tak lebih dari tempoh tiga, tidak melebihi 3 bulan yang lalu.
167/165
Ir. Sam Ahmad, Mar 31, 2020 at 00:16