Recent Translations

DiscardEditCaptionHintAndroid X
Anda pasti ingin hapuskan kapsyen yang disunting? Sebarang pertukaran akan hilang.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:07
PassportDiscardChangesAndroid
Anda pasti mahu musnahkan semua maklumat yang telah dimasukkan?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:07
DiscardCurrentChangesAndroid X
Abaikan penukaran semasa?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:06
Alert.Confirm.DiscardmacOS
Abaikan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:05
PollDiscardPromptAndroid X
Anda pasti ingin abaikan undian ini?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:05
DiscardChangesAndroid X
Abai pertukaran
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:04
DiscardChangesAndroid
Batalkan pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:04
CancelPollAlertTitleAndroid
Abaikan undian?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:04
PollDiscardAndroid X
Abaikan Undian
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:04
DiscardAndroid X
Buang
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:03
NewPoll.DisacardConfirm.YesmacOS
Buang
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:03
NewPoll.DisacardConfirmmacOS
Anda pasti ingin abaikan undian ini?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:03
Conversation.DiscardVoiceMessageDescriptioniOS
Anda pasti untuk menghentikan rakaman dan batal
mesej suara anda?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:03
CancelPollAlertTextAndroid
Anda pasti ingin abaikan undian ini?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:02
Conversation.DiscardVoiceMessageActioniOS
Batalkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
Conversation.DiscardVoiceMessageTitleiOS
Batalkan Mesej Suara
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
Passport.DiscardMessageDescriptioniOS
Anda pasti ingin buangkan semua pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
CreatePoll.CancelConfirmationiOS
Anda pasti ingin abaikan undian ini?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
EditImageControl.Confirm.DiscardmacOS
Anda pasti ingin abaikan semua pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:00
VoiceOver.DiscardPreparedContentiOS
Buang
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:00
DiscardVideoMessageDescriptionAndroid X
Anda pasti ingin abaikan mesej video anda?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:00
LocalizationEditConfirmDiscardAndroid X
Abaikan pertukaran
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:00
SecureId.DiscardChanges.HeadermacOS
Buang Pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:59
DiscardVoiceMessageDescriptionAndroid
Anda pasti untuk menghentikan rakaman dan batal
mesej audio anda?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:59
DiscardVideoMessageDescriptionAndroid
Anda pasti untuk menghentikan rakaman dan batal mesej video anda?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:59
Passport.DiscardMessageActioniOS
Abaikan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:58
SecureId.DiscardChanges.TextmacOS
Anda pasti ingin buangkan semua pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:58
Passport.DiscardMessageTitleiOS
Buang Pertukaran
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:58
PhotoEditor.DiscardChangesiOS
Buang Pertukaran
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:57
DiscardVoiceMessageActionAndroid
Batalkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:57
DiscardVideoMessageTitleAndroid X
Abaikan Mesej Video
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:57
DiscardVoiceMessageTitleAndroid
Batalkan Mesej Suara
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:57
DiscardVideoMessageTitleAndroid
Batalkan Mesej Video
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:56
PassportDiscardAndroid
Musnahkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:54
DiscardAndroid X
Abaikan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:48
Channel.EventLog.Alert.InfomacOS
Ini adlah senarai tindakan servis diambil oleh ahli dan pentadbir group dalam masa 48 jam yang lalu.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:37
LeaveNoReturnHintChannelAndroid X
Amaran: anda tak akan dapat kembali ke channel ini kecuali dijtambah oleh pentadbir
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:36
lng_profile_sure_remove_adminTDesktop
Keluarkan {user} sebagaii pentadbir?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:34
lng_settings_drop_area_subtitleTDesktop
untuk set sebagaii foto anda
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:33
lng_restricted_send_stickersTDesktop
Pentadir group ini sekat anda dari mengirim sticker di sini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:31
lng_restricted_send_gifsTDesktop
Pentadir group ini sekat anda dari mengepos GIF di sini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:31
lng_restricted_send_mediaTDesktop
Pentadir group ini sekat anda dari pos mediar di sini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:31
lng_restricted_send_messageTDesktop
Pentadir group sekat anda dari kirim mesej.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:31
Channel.Admin.CantEditRightsmacOS
Anda tak boleh sunting kuasa pentadir ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 19 at 19:30
RegionNotFoundAndroid X
Kod kawasan tak dijumpai
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:08
Settings.Context.LogoutiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:07
ChatList.Context.UnhideArchiveiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:07
Updated.TodayAtiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.AtDateiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.YesterdayAtiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.HoursAgoiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.MinutesAgoiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.JustNowiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
ChatSearch.ResultsTooltipiOS
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:05
Theme.Context.ApplyiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ContactList.Context.CalliOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ContactList.Context.StartSecretChatiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ContactList.Context.SendMessageiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ChatList.Context.JoinChanneliOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ChatList.Context.UnarchiveiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.ArchiveiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.AddToContactsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.RemoveFromRecentsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.HideArchiveiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:02
ChatList.Context.MarkAllAsReadiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:02
ChatList.Context.UnmuteiOS
Bunyilkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:01
ChatList.Context.UnmuteiOS
Bunyilksn
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:01
ChatList.Context.UnmuteiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:01
ChatList.Context.PiniOS
Semart
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.PiniOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.MarkAsUnreadiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.DeleteiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.MuteiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.UnpiniOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 02:59
ChatList.Context.MarkAsReadiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 02:59
lng_create_invite_link_aboutTDesktop
Mereka boleh sertai jika mereka dijemput, ada link jemputan, atau dari "Group berdekatan"
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 11 at 04:01
lng_create_private_group_aboutTDesktop
Mereka hanya boleh sertai jika dijemput atau mempunyai link jemputan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 11 at 04:00
ApplyLanguage.ChangeLanguageUnofficialTextmacOS
Anda hampir mengguna pek bahasa tersuai ** %@ ** yang %@% siap.

Ini akan terjemah kesemua interfes. Anda boleh cadang pembetulan di [panel terjemahan].

Anda boleh tukar balik pek bahasa anda pada bila-bila masa di Aturan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 8 at 10:17
ApplyLanguage.ChangeLanguageUnofficialTextmacOS
Anda hampir mengguna pek bahasa tersuai ** %@ ** yang %@% siap.

Ini akan terjemah kesemua interfes. Anda boleh cadang pembetulan di [panel terjemahanl].

Anda boleh tukar balik pek bahasa anda pada bila-bila masa di Aturan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 8 at 10:16
Channel.Admin.TransferOwnership.Password.DescmacOS
Sila masukkan kata laluan Verifikasi 2- Langkah anda untuk lengkapkan pindahan..
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 8 at 09:35
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Group.TextmacOS
Ini akan pindahkan kesemua *hak pemilik untuk %@ kepada %@.

Anda tidak lagi dikira sebagai pencipta group ini. Pemilik baru berkuasa memecat mana-mana hak pentadbiran anda dan anda juga boleh dilarang olehnya.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 8 at 09:06
AppearanceSettings.ChatPreview.UserName1macOS
Tajul
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 7 at 09:15
AppearanceSettings.ChatPreview.UserName1macOS
Lucio
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 7 at 09:15
AutoNightSystemDefaultAndroid
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 6 at 00:06
AccSwipeForArchiveAndroid
Swipe down for archive
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 6 at 00:06
AccSwipeForArchiveAndroid
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 6 at 00:06
AccReleaseForArchiveAndroid
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 6 at 00:06
UEZ-Bs-lqG.titlemacOS
Bermula dengan huruf besar
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 5 at 00:36
format_notificationSilentTitleAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 5 at 00:23
format_notificationSilentTextAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 5 at 00:23
LogoutOptions.ChangePhoneNumberTextmacOS
Pindah akaun, chat dan media anda ke nombor baru.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 4 at 20:58
ChatListStyleAndroid X
Stail Senarai Chat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 4 at 13:54
SupportOnlineAndroid X
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 4 at 00:01
TabEmptyDocsAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 3 at 11:54