Recent Translations

NotificationsErrorBlockedAndroid X
Notifikasi disekat di aturan sistem
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 23:20
Undo.LeftChanneliOS
Keluar saluran
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 23:20
Undo.LeftGroupiOS
Keluar grup
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 23:19
LiveLocationAlertPrivateAndroid
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 23:18
ReportLocationTitleAndroid X
Repot group tak berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:30
ReportGroupLocation.TitleiOS
Repot Group Tak Berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:29
ReportLocationTitleAndroid X
Report grup tak berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:29
ReportUnrelatedGroupAndroid
Repot group tak berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:28
ReportGroupLocation.TitleiOS
Report Grup Tak Berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:27
ReportUserLocationAndroid
Report
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:26
ReportAndroid X
Report
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:26
PeerInfo.ReportmacOS
Report
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:26
lng_profile_reportTDesktop
Report
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:26
ReportPeer.ReportiOS
Report
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:26
ReportChatAndroid
Report
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:26
ReportSpamTitleAndroid
Report spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:25
ReportSpamAndroid
REPORT SPAM
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:25
ReportSpamAndroid X
Report spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:25
Chat.Header.ReportSpammacOS
Report spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:25
lng_report_spamTDesktop
Report spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:25
Conversation.ReportSpamiOS
Report spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:24
DeleteReportSpamAndroid
Report spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:24
ReportSpamAndLeaveAndroid
REPORT SPAM DAN KELUAR
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:24
ReportUnrelatedGroupAndroid
Report grup tak berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:24
InstantPage.FeedbackButtoniOS
Repott kutu dengan pratonton ini
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:24
InstantPage.FeedbackButtoniOS
Repot kutu dengan pratonton ini
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:23
ReportLocationTitleAndroid X
Repot grup tak berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:23
ReportGroupLocation.TitleiOS
Repot Grup Tak Berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:23
ReportUnrelatedGroupAndroid
Repot grup tak berkaitan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:22
ReportSpamAndLeaveAndroid
REPOT SPAM DAN KELUAR
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:22
ReportSpamAndroid X
Repot spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:22
Chat.Header.ReportSpammacOS
Repot Spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:22
lng_report_spamTDesktop
Repot Spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:21
Conversation.ReportSpamiOS
Repot Spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:21
DeleteReportSpamAndroid
Repot spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:21
ReportSpamAndroid
REPOT SPAM
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:21
ReportSpamTitleAndroid
Repot spam
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:21
ReportAndroid X
Repot
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:20
PeerInfo.ReportmacOS
Repot
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:20
lng_profile_reportTDesktop
Repot
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:20
ReportPeer.ReportiOS
Repot
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:20
ReportChatAndroid
Repot
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:20
ReportUserLocationAndroid
Repot
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 09:19
RecentStickersAndroid X
Baru Diguna
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:28
TouchBar.RecentlyUsedmacOS
Baru Diguna
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:28
RecentStickersAndroid
Baru Diguna
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:28
LiveStreamScheduledOnAndroid X
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:21
VideoChatScheduledForAndroid X
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:21
DeleteChatHistoryForAllUsersAndroid X
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:20
ScamMarkAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:20
FakeMarkAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:20
LongStreamingPreloadAlertCloseAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:19
format_percentageAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:19
ViewSourceCodeAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:19
CommitInfoAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:18
AppOnGooglePlayAndroid X
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:18
PersonalDetailsAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:18
IllegalDrugsAndroid X
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:17
InviteLinkLimitedByUsersHintAndroid X
Anda boleh buat link jemputan lupus selepas ianya digunakan untuk beberapa kali.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:17
EditInvitation.LimitDescmacOS
Anda boleh jadikan link tamat selepas ia digunakan beberapa kali.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:16
lng_group_invite_usage_aboutTDesktop
Anda boleh setkan agar link lupus selepas ianya diguna untuk beberapa kali.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:16
InviteLink.Create.UsersLimitInfoiOS
Anda boleh tamatkan link selepas ia digunakan beberapa kali.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:16
AdditionalInviteLinksHintAndroid X
Anda boleh cipta link jemputan tambahan yang mempunyai had masa atau untuk hanya beberapa kali kegunaan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:16
ManageLinks.EmptyDescmacOS
Anda boleh cipta link jemputan tambahan yang mempunyai had masa atau untuk hanya beberapa kali kegunaan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:15
lng_group_invite_manage_aboutTDesktop
Anda boleh cipta link jemputan tambahan yang mempunyai had masa atau untuk hanya beberapa kali kegunaan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:15
InviteLink.CreateInfoiOS
Anda boleh cipta link jemputan tambahan yang mempunyai had masa atau untuk hanya beberapa kali kegunaan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:15
UsesLimitHelpAndroid
Anda boleh tamatkan link selepas ia digunakan beberapa kali.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:13
ManageLinksInfoHelpAndroid
Anda boleh cipta link jemputan tambahan yang mempunyai had masa atau untuk hanya beberapa kali kegunaan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:11
RemoveDocumentsAlertMessageAndroid
Ianya akan dihapus dari disk anda, namun akan masih boleh diakses di awan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:10
FilterDiscardTitleAndroid
Dayakan Pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 24 at 08:09
InviteLink.Create.UsersLimitNumberOfUsersiOS
Berapa Kali Diguna
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 22 at 22:55
error_CHAT_SEND_POLL_FORBIDDENAndroid X
Pentadbir bual telah hadkan kirim undian
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:40
error_CHAT_SEND_POLL_FORBIDDENAndroid X
Pentadbir bual telah menghadkan pos undian
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:40
VoipOfflineAirplaneAndroid X
Anda sekarang dalam mod kapalterbang. Sila padam mod kaplaterbang atau sambung ke Wi-Fi untuk buat panggilan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:39
RestrictSavingChannelHintAndroid X
Pelanggan tidak boleh majukan mesej dari saluran ini atau simpan fail media.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:39
lng_manage_peer_no_forwards_about_channelTDesktop
Pelanggan tidak boleh salin, simpan dan majukan konten dari saluran ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:39
Group.Setup.ForwardingChannelInfoDisablediOS
Pelanggan tidak boleh salin, simpan dan majukan konten dari saluran ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:39
RestrictSavingContentInfoChannelAndroid
Pelanggan tidak boleh salin, simpan dan majukan konten dari saluran ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:38
RestrictSavingContentInfoChannelAndroid
Pelanggan tidak boleh salin, simpan dan majukan konten dari saluran ini
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:38
ChatRestrictedVideoNotesUntilAndroid X
Pentadbir telah hadkan anda dari mengirim mesej video di grup ini hingga %1$s
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:38
ChatRestrictedGifsAndroid X
Pentadbir telah hadkan anda dari kirim GIF di grup ini
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:37
AttachGifRestrictedForeverAndroid
Pentadbir grup ini telah hadkan anda dari mengirim GIF.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:37
LinkInvalidShortAndroid X
Link awam mesti ada 5 abjad minima.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:37
ChannelPrivateLinkHelpAndroid X
Orang boleh sertai saluran anda dengan link ini. Anda boleh batalkan link ini bila-bila masa.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:36
Channel.ExportLinkAboutChannelmacOS
Mereka boleh sertai saluran anda melalui link ini. Anda boleh batalkan link bila-bila masa.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:36
Channel.Username.CreatePrivateLinkHelpiOS
Orang boleh sertai saluran anda dengan link ini. Anda boleh batalkan link ini bila-bila masa.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:36
EventLogInfoTitleAndroid X
Apakah Tindakan Terkini?
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:35
ChatTtlDisabledAndroid X
Pilih suatu jangka masa yang sesuai bila mesej akan dihapus secara automatik untuk ahli grup.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:35
CallEmojiHintAndroid X
Sekirnya emoji di skrin %1$s's adalah sama, panggilan ini adalah 100%% selamat.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:34
CallEmojiKeyTooltipAndroid
Sekirnya emoji di skrin %1$s adalah sama, panggilan ini adalah 100%% selamat.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:34
MessageLifetimeVideoAndroid X
Jika anda set pemasa, video akan musnah-sendiri setelah dilihat.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:33
VoipAddDescriptionAndroid
Tambah diskripsi
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:31
ChannelDeletedUndoAndroid
Saluran dihapus
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:29
Undo.DeletedChanneliOS
Saluran dihapus
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:29
error_USER_NOT_MUTUAL_CONTACTAndroid X
Maaf, jika seseorang tidak lagi ahli grup, anda hendaklah disenaraikan di kenalan mereka untuk tambah mereka balik

Ambil perhatian mereka masih boleh sertai melalui link jemputan grup selagi mereka tidak dalam senarai pengguna dikeluarkan.
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:29
ApplyLanguage.ChangeLanguageOfficialTextmacOS
Anda hampir menggunakan pek bahasa **%@**.

Ianya akan menterjemah keseluruhan interfes. Anda boleh cadang pembetulan menerusi [panel terjemahan]().

Anda boleh tukar balik pek bahasa anda bila-bila masa di Aturan
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:28
Chat.Service.Group.SetTimermacOS
Pentadbir grup set mesej dihapus secara automatik selepas %@
Previous
Ir. Sam Ahmad, May 19 at 22:10