Recent Translations

GigagroupConvertAlertConverAndroid
TUKAR
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 28 at 04:35
ReactionsEnabledAllAndroid X
**Semua** reaksi didayakan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 27 at 08:31
Channel.Persmission.Denied.SendGifs.DefaultRestrictedTextmacOS
Tak dibenarkan kirim GIF di grup ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 27 at 08:30
lng_restricted_send_gifs_allTDesktop
Mengepos GIF tak dibenarkan di grup ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 27 at 08:29
Cache.MaximumCacheSizeHelpiOS
Jika saiz kac anda telah melebihi had ini, media yang paling awal akan dihapus.

Semua media akan berada di awan Telegram dan boleh dimuat turun jika anda perlukannya lagi.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 27 at 08:28
lng_translate_settings_aboutTDesktop
Butang 'Terjemah'' akan terpapar bila anda tekan pada mesej teks.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:32
lng_in_dlg_media_countTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:02
lng_in_dlg_photo_countTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:02
lng_in_dlg_video_countTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:02
lng_in_dlg_file_countTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:02
lng_in_dlg_audio_countTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:02
lng_context_translateTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:02
lng_context_translate_selectedTDesktop
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:01
lng_translate_box_originalTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:01
lng_translate_box_errorTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:01
lng_translate_settings_subtitleTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:00
lng_translate_settings_showTDesktop
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:00
lng_translate_settings_chooseTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 11:00
lng_forum_no_messagesTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 10:59
lng_forum_messagesTDesktop
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 10:58
lng_forum_show_topics_listTDesktop
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 24 at 10:58
TouchBar.SearchUsersOrMessagesmacOS
Cari mesej atau pengguna
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 19 at 06:57
Channel.EditAdmin.PermissionManageTopicsiOS
Cipta Tajuk
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 19 at 06:57
DialogList.SearchLabeliOS
Cari mesej atau pengguna
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 19 at 06:56
ScreenCaptureAlertAndroid
Ini akan sorok kandungan bual anda atau senarai bual dari suis tugasan, tetapi anda tidak akan dapat ambil petikan skrin di Telegram.

Anda mungkin perlu mula semula aplikasi sebelum ianya berkuatkuasa.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:29
ScreenCaptureAlertAndroid
Ini akan sorok kandungan bual anda atau senarai bual dari suis tugasan, tetapi anda tidak akan dapat ambil gambar skrin di Telegram.

Anda mungkin perlu mula semula aplikasi sebelum ianya berkuat kuasa.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:29
ScreenCaptureAlertAndroid
Ini akan sorok kandungan chat anda atau senarai chat dari suis tugasan, tetapi anda tidak akan dapat ambil gambar skrin di Telegram.

Anda mungkin perlu mula semula aplikasi sebelum ianya berkuatkuasa.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:28
ScreenCaptureInfoAndroid
Jika dimatikan, anda tidak boleh ambil gambar skrin di aplikasi, tetapi kandungan chat akan tersembunyi di suis tugasaan.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:27
ScreenCaptureAlertAndroid
Ini akan sorok kandungan bual anda atau senarai bual dari suis tugasan, tetapi anda tidak akan dapat ambil petikan skrin di Telegram.

Anda mungkin perlu mula semula aplikasi sebelum ianya berkuatkuasa.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:26
ScreenCaptureInfoAndroid
Jika dinyahdaya, kandungan bual akan tersembunyi di suis tugasan dan anda tak boleh ambil petikan skrin di aplikasi.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:26
ActionTakeScreenshootYouAndroid
Anda ambil petikan skrin!
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:25
ActionTakeScreenshootAndroid
un1 ambil petikan skrin!
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:25
ChatContentScreenshotAndroid X
Ambil petikan skrin
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:24
ChatContentScreenshotAndroid X
Ambil gambar skrin
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:23
ScreenCaptureAlertAndroid
Ini akan sorok kandungan bual anda atau senarai bual dari suis tugasan, tetapi anda tidak akan dapat ambil gambar skrin di Telegram.

Anda mungkin perlu mula semula aplikasi sebelum ianya berkuatkuasa.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:21
ScreenCaptureInfoAndroid
Jika dinyahdaya, kandungan bual akan tersembunyi di suis tugasan dan anda tak boleh ambil gambar skrin di aplikasi.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:20
ActionTakeScreenshootAndroid
un1 ambil gambar skrin!
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:19
ActionTakeScreenshootYouAndroid
Anda ambil gambar skrin!
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 16 at 06:18
LimitReachedPinnedTopicsAndroid
Maaf, anda tak boleh semat lebih dari %d ttajuk ke atas.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:50
UsernameInUsePurchaseAndroid
Link ini telah diambil.
Namun, ianya kini boleh diperolehi . **Baca lagi…**
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:44
UsernameInvalidShortPurchaseAndroid
Nama samaran mesti punyai paling kurang 5 abjad..
However, it is currently available for purchase. **Learn more…**
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:42
LimitReachedPinnedTopicsAndroid
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:38
LimitReachedPinnedTopicsAndroid
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:38
OpenAllTopicsAndroid
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:34
AllChatsAndroid
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 15 at 05:34
Channel.Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Nama samaran ini telah diguna** Namun, ianya tersedia untuk diperolehi. [Baca lagi ...]()
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:18
Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Nama samaran ini telah diguna ** Namun, ianya tersedia untuk diperolehi. [Baca lagi ...]()
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:17
Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Nama samaran ini telah diguna. **Namun, ianya tersedia untuk diperolehi. [Baca lagi ...]()
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:16
Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Nama samaran ini telah diguna. ** Namun, ianya tersedia untuk diperolehi. [Baca lagi ...]()
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:15
Premium.ChatManagementStandaloneInfoiOS
Pelanggan **Telegram Premium** boleh set folder paras asal, arkib auto dan sembunyi bual baru dari bukan kenalan.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:15
Username.UsernamePurchaseAvailableiOS
**Nama samaran ini telah diguna** Namun, ianya tersedia untuk diperolehi. [Baca lagi ...]()
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:14
SettingsSearch.Synonyms.Devices.TerminateOtherSessionsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:01
SettingsSearch.Synonyms.Devices.LinkDesktopDeviceiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:01
SettingsSearch.Synonyms.Language.ShowTranslateButtoniOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:01
SettingsSearch.Synonyms.Language.DoNotTranslateiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:01
SettingsSearch.Synonyms.PremiumiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:01
SettingsSearch.Synonyms.Premium.DoubledLimitsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:01
SettingsSearch.Synonyms.Premium.UploadSizeiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.FasterSpeediOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.NoAdsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.EmojiStatusiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.ReactionsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.StickersiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.AnimatedEmojiiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.ChatManagementiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
SettingsSearch.Synonyms.Premium.AppIconiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 07:00
OwnershipTransfer.EnterPasswordTextiOS
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 14 at 06:57
Attachment.PasteboardiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:03
SettingsSearch.Synonyms.Premium.VoiceToTextiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:02
SettingsSearch.Synonyms.Premium.BadgeiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:01
SettingsSearch.Synonyms.Premium.AvatariOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:01
Attachment.DiscardPasteboardAlertTextiOS
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:01
DownloadList.IncreaseSpeediOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:00
Conversation.IncreaseSpeediOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 08:00
Premium.ChatManagement.ProceediOS
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 07:59
Premium.FasterSpeed.ProceediOS
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 07:59
OwnershipTransfer.EnterPasswordiOS
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 07:57
Navigation.AllChatsiOS
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 13 at 07:56
TwoFactorRemember.Done.ActioniOS
Balik ke Aturan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 11 at 17:49
ChatList.Context.BackiOS
Balik
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 11 at 17:48
Bembali
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 11 at 17:47
Balik
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 11 at 17:47
Common.BackiOS
Balik
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 11 at 17:47
Media.ShareItemiOS
Semua %@ item
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Nov 11 at 17:43