Recent Translations

lng_send_image_too_large
Tak boleh hantar fail, kerana ianya besar daripada 1.5 GB: {name}

Anda boleh kirim seberapa banyak fail yang anda suka, tetapi setiap fail hendaklah tidak melebehi 1.5 GB.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 28 at 12:37
lng_settings_new_unknown
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 26 at 12:46
lng_settings_auto_archive
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 26 at 12:46
lng_suggest_hide_new_title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 26 at 12:46
lng_suggest_hide_new_to_settings
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 26 at 12:45
lng_new_contact_unarchive
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 26 at 12:45
lng_settings_auto_night_mode
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 25 at 08:22
lng_settings_auto_night_enabled
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 25 at 08:22
lng_settings_auto_night_disable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 25 at 08:21
lng_settings_native_frame
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 8 at 22:05
lng_menu_activate
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 1 at 02:26
lng_settings_show_from
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 1 at 02:25
lng_settings_notify_all
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jul 1 at 02:24
lng_menu_add_account
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 30 at 08:05
lng_settings_faq
Soalan lazim Telegram
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 29 at 00:05
lng_export_about_web_sessions
Kami simpan ini untuk memaparkan laman web yang anda log masuk degan penggunaan pengesahan menerusi Telegram. Informasi ini dipaparkan di Aturan > Provasi & Sekuriti > Sesi Aktif.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 22 at 23:51
lng_context_reschedule
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 20 at 01:00
lng_export_option_format_location
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 20 at 01:00
lng_export_option_choose_format
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 20 at 01:00
lng_outdated_title_bits
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Jun 20 at 00:59
lng_settings_alert_mac
Lantun ikon dok
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 14 at 08:58
lng_settings_alert_windows
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 13 at 23:33
lng_settings_alert_mac
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 13 at 23:32
lng_settings_alert_linux
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 13 at 23:31
lng_wont_be_notified
Ahli akan terima notifikasi senyap
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 4 at 22:06
lng_sure_delete_channel
Anda pasti mahu hapus channel ini? Semua ahli akan dikeluarkan dan semua mesej akan terhapus.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 4 at 22:05
lng_will_be_notified
Pengguna akan diberitahu bila anda pos
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 4 at 22:05
lng_chat_status_subscribers
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:54
lng_badge_psa_default
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:53
lng_profile_subscribers_section
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:51
lng_manage_peer_subscribers
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:51
lng_forwarded_psa_default
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:50
lng_context_hide_psa
Sembunnyi pengumuman ini
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:50
lng_context_hide_psa
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, May 1 at 23:50
lng_export_option_other_about
Jenis data lain tidak disebut di atas (beta).
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 28 at 23:13
cloud_lng_forwarded_psa_covid
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 28 at 13:16
cloud_lng_badge_psa_covid
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 28 at 13:15
lng_about_random
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 24 at 12:53
lng_polls_solution_placeholder
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 24 at 12:52
lng_polls_solution_title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 24 at 12:52
lng_about_random_send
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 24 at 12:51
lng_action_pinned_media_emoji_sticker
sticker {emoji}
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:29
lng_admin_log_removed_stickers_group
{from} keluarkan set sticker group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:27
lng_settings_suggest_by_emoji
Cadang sticker popular dengan emoji
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:26
lng_admin_log_changed_stickers_set
set sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:23
lng_admin_log_banned_send_stickers
Kirim sticker & GIF
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:22
lng_mac_touchbar_favorite_stickers
Sticker kegemaran
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:22
lng_restricted_send_stickers_until
Pentadbir group ini hadkan anda dari pos stickers di sini hingga {date}, {time}.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:22
lng_stickers_group_from_featured
Pilih dari stickers yang bertrend
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:16
lng_action_pinned_media_sticker
sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 23:14
lng_group_stickers_description
Anda boleh pilih set sticker yang dapat diperolehi oleh setiap ahli selagi mereka masih berada dalam group.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:58
lng_stickers_remove_group_set
Keluarkan set sticker group?
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:56
lng_rights_chat_send_stickers
Kirim stikers & GIFs
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:56
lng_rights_chat_send_stickers
Kirim stickers & GIFs
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:56
lng_context_attached_stickers
Sticker Dilampir
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:56
lng_stickers_group_from_your
Pilih dari stickers anda
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:54
lng_restricted_send_stickers
Pentadbir group ini sekat anda dari mengirim sticker di sini.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:53
lng_stickers_packs_archived
Ada sticker yang tak diguna telah diarkib bagi membuka ruang untuk set yang anda aktifkan.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:52
lng_settings_stickers_emoji
Sticker dan emoji
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:52
lng_stickers_nothing_found
Tiada sticker dijumpai
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:50
lng_export_option_stickers
Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:49
lng_stickers_installed_tab
Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:49
lng_stickers_attached_sets
Set sticker dilampir
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:49
lng_settings_loop_stickers
Kitar sticker beranimasi
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:49
lng_local_storage_sticker
{count} sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:46
lng_in_dlg_sticker_emoji
{emoji} Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:44
lng_stickers_search_sets
Cari set sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:43
lng_export_state_sticker
Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:43
lng_stickers_masks_pack
Ini adalah pek sticker mask. Anda boleh guna mereka dalam editor foto di aplikasi mudah alih Telegram.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:39
lng_stickers_share_pack
Kongsi Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:39
lng_stickers_group_set
Set sticker group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:38
lng_group_stickers_add
Pilih set sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:37
lng_stickers_not_found
Pek sticker tidak dijumpai.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:37
lng_stickers_add_pack
Tambah sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:36
lng_stickers_you_have
Urus set sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:36
lng_switch_stickers
Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:25
lng_stickers_copied
Link pek sticker disalin ke papan klip.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:25
lng_group_stickers
Sticker group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:22
lng_in_dlg_sticker
Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:22
lng_stickers_count
{count} sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:22
lng_context_pack_info
Lihat Set Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:20
lng_context_pack_add
Tambah Sticker
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Apr 17 at 22:14
lng_filters_exclude
Chat Tersisih
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Mar 31 at 08:03
lng_filters_include
Chat Termasuk
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Mar 31 at 08:02
lng_filters_limit
Maaf, anda telah melebihi had folder.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Mar 31 at 00:04