Recent Translations

Conversation.DiscardVoiceMessageDescription
Anda pasti untuk menghentikan rakaman dan batal
mesej suara anda?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:03
Conversation.DiscardVoiceMessageAction
Batalkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
Conversation.DiscardVoiceMessageTitle
Batalkan Mesej Suara
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
Passport.DiscardMessageDescription
Anda pasti ingin buangkan semua pertukaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
CreatePoll.CancelConfirmation
Anda pasti ingin abaikan undian ini?
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:01
VoiceOver.DiscardPreparedContent
Buang
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 02:00
Passport.DiscardMessageAction
Abaikan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:58
Passport.DiscardMessageTitle
Buang Pertukaran
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:58
PhotoEditor.DiscardChanges
Buang Pertukaran
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 20 at 01:57
Settings.Context.Logout
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:07
ChatList.Context.UnhideArchive
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:07
Updated.TodayAt
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.AtDate
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.YesterdayAt
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.HoursAgo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.MinutesAgo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
Updated.JustNow
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:06
ChatSearch.ResultsTooltip
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:05
Theme.Context.Apply
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ContactList.Context.Call
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ContactList.Context.StartSecretChat
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ContactList.Context.SendMessage
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ChatList.Context.JoinChannel
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:04
ChatList.Context.Unarchive
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.Archive
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.AddToContacts
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.RemoveFromRecents
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:03
ChatList.Context.HideArchive
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:02
ChatList.Context.MarkAllAsRead
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:02
ChatList.Context.Unmute
Bunyilkan
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:01
ChatList.Context.Unmute
Bunyilksn
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:01
ChatList.Context.Unmute
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:01
ChatList.Context.Pin
Semart
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.Pin
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.MarkAsUnread
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.Delete
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.Mute
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 03:00
ChatList.Context.Unpin
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 02:59
ChatList.Context.MarkAsRead
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Oct 13 at 02:59
LastSeen.Lately
terbaru dilihat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 20 at 02:17
GroupInfo.Permissions.SlowmodeValue.Off
Padam
Previous
GeneticsX, Sep 20 at 01:35
PUSH_CHANNEL_ALBUM
%1$@|📷 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 15 at 23:11
Channel.AdminLog.CanEditMessages
Sunting Mesej
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 10 at 00:14
Channel.EditAdmin.PermissionEditMessages
Sunting Mesej
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 10 at 00:13
Items.NOfM
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 10 at 00:13
Channel.EditAdmin.PermissionDeleteMessagesOfOthers
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 10 at 00:13
Channel.AdminLog.CanDeleteMessagesOfOthers
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 10 at 00:11
EditTheme.ThemeTemplateAlertTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 14:11
EditTheme.ErrorInvalidCharacters
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 14:10
EditTheme.Edit.TopInfo
Tema anda akan dukemaskini utuk semua pengguna setiap kali anda buat perubahan. Mana-mana pengguna boleh pasangnya dengan mengguna link ini.

Link tema mestilah terdiri dari minima **5** aksara dan boleh guna **a-z**, **0-9** dan garis bawah (_).
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 12:19
Theme.UsersCount
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 12:12
EditTheme.Create.BottomInfo
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 12:10
EditTheme.Expand.BottomInfo
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 12:05
EditTheme.Create.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:58
EditTheme.Create.Preview.IncomingReplyText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:58
EditTheme.Create.Preview.IncomingText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:58
EditTheme.Create.Preview.OutgoingText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:57
EditTheme.Expand.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:57
EditTheme.Expand.Preview.IncomingReplyText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:57
EditTheme.Expand.Preview.IncomingText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:57
EditTheme.Expand.Preview.OutgoingText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:54
EditTheme.Edit.Preview.IncomingReplyName
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:54
EditTheme.Edit.Preview.IncomingReplyText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:53
EditTheme.Edit.Preview.IncomingText
Guna warna terkini amda
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:52
EditTheme.Edit.Preview.IncomingText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:52
EditTheme.Edit.Preview.OutgoingText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:52
EditTheme.ErrorLinkTaken
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 3 at 11:51
PUSH_SENDER_YOU
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 2 at 23:23
Channel.AdminLogFilter.EventsAdmins
Pentadbir Baru
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 2 at 23:22
PUSH_ALBUM
%1$@|📷📹 البوم
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:38
PUSH_MESSAGES
%1$@|📷📹 البوم
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:38
PUSH_CHAT_ALBUM
%2$@|%1$@: 📷📹 البوم
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:38
PUSH_CHAT_ALBUM
%2$@|%1$@: 📷📹 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:37
PUSH_CHAT_ALBUM
%2$@|%1$@: 📷 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:36
PUSH_MESSAGES
%1$@|📷📹 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:36
PUSH_MESSAGES
%1$@|📷 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:36
PUSH_ALBUM
%1$@|📷📹 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:35
PUSH_ALBUM
%1$@|📷 Album
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 1 at 00:35
ScheduledMessages.ClearAll
Bersihkan Semua
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:05
PUSH_MESSAGE_FWDS
%1$@|%2$d Mesej dimaju
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 13:26
EditTheme.ThemeTemplateAlert
Tema Baru Ditambah

Tekan lama atas tema anda untuk sunting atau dapatkan link kongsi. Pengguna yang pasang tema anda akan dapat versi terkini secara automatik setiap kali anda buat perubahan.

Untuk suntingan lanjutan, anda boleh dapatkan fail tema anda di Mesej Dirsimpan.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:48
Appearance.RemoveThemeConfirmation
Keluarkn Tema
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:47
Theme.Unsupported
Maaf, tema warna ini belum disokong okeh peranti anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:47
EditTheme.ThemeTemplateAlert
Tema Baru Ditambah

Tekan lama atas tema anda untuk sunting atau dapatkan link kongsi. Pengguna yang pasang tema anda akan dapat versi terkini secara automatik setiap kali anda buat perubahan.

Untuk suntingan lanjutan, anda boleh dapatkan fail tema anda di Mesej Tersimpan.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:46
Appearance.CreateThemeInfo
Templat tema baru telah dicipta dari tema terkini anda dan ditambah ke Mesej Disimpan anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:43
EditTheme.ShortLinkInfo
Tema anda akan dikemmaskini untuk semua pengguna setiap kali anda buat perubahan. Sesiapa juga boleh pasang melalui link ini.

Link tema tidak boleh lebih dari 5 aksara dan boleh guna a-z, 0-9 dan garis bawah (_).
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:42
CHAT_RETURNED_SEPARATED
%2$@|%1$@ telah kembali ke group
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:24
PUSH_MESSAGE_GAME
%1$@|jemput anda untuk main %2$@
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:23
PUSH_CHAT_MESSAGE_GAME
%2$@|%1$@ jemput group untuk main %3$@
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:23
Appearance.ThemePreview.ChatList.1.Text
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:22
EditTheme.UploadEditedTheme
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:21