Recent Translations

InviteLink.Requested
%d mohon
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:59
EditInvitation.RequestApproval.Group.Off
Pengguna baru akan dapat sertai grup tanpa dilulus oleh pentadbir.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:59
EditInvitation.RequestApproval.Group.On
Pengguna baru dapat sertai grup hanya selepas dilulus oleh pentadbir.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:58
EditInvitation.RequestApproval.Channel.Off
Pengguna baru akan dapat sertai saluran tanpa dilulus oleh pentadbir.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:58
EditInvitation.RequestApproval.Channel.On
Pengguna baru akan dapat sertai saluran tanpa dilulus oleh pentadbir.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:57
ChatService.UserJoinedGroupByRequest
%@ sertai grup dengan permintaan
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:55
RequestJoin.List.Empty2.Group
Anda tiada permohonan tertunggak untuk sertai grup
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:54
RequestJoin.List.Empty2.Channel
Anda tiada permohonan tertunggak untuk sertai saluran
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:53
RequestJoin.Error.AlreadySent.Group
Anda telah hantar permohonan untuk sertai grup
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:53
RequestJoin.Error.AlreadySent.Channel
Anda telah memohon untuk sertai saluran
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:52
RequestJoin.Error.AlreadySent.Channel
Anda telah hantar permohonan untuk sertai saluran
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:52
RequestJoin.List.ListHeader
%d MOHON MENYERTAI
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:51
Chat.Header.RequestToJoin
%d Minta untuk Sertai
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:51
ExportedInvitation.PeopleRequested
%d MOHON UNTUK SERTAI
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 11 at 01:50
ChatService.UserJoinedChannelByRequest
%@ setai saluran dengan permintaan
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 22:11
ChatService.UserJoinedGroupByRequest
%@ setai grup dengan permintaan
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 22:09
Appearance.Settings.ShowLess
Tunjuk kurang
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 22:08
Chat.Message.Ad.Text
Appearance.Settings.DarkMode
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:35
Appearance.Settings.ShowMore
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:35
Appearance.Settings.ShowLess
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:34
ExportedInvitation.PeopleRequested_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:34
ExportedInvitation.PeopleRequested
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:34
EditInvitation.TitlePlaceholder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:32
EditInvitation.TitleDesc
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:32
EditInvitation.RequestApproval
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:32
EditInvitation.RequestApproval.Channel.Off
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:32
EditInvitation.RequestApproval.Channel.On
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:31
EditInvitation.RequestApproval.Group.Off
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:30
InviteLink.Requested_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:28
InviteLink.Requested
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:28
Chat.Alert.Forward.Action.ShowCaption_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:27
Chat.Alert.Forward.Action.ShowCaption
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:27
Chat.Alert.Forward.Action.HideCaption_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:27
Chat.Alert.Forward.Action.HideCaption
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:27
RequestJoin.Button
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:27
RequestJoin.Sent
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:27
RequestJoin.Error.AlreadySent.Group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:25
RequestJoin.Error.AlreadySent.Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:25
RequestJoin.List.Approve.Channel
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:24
RequestJoin.List.Approve.Group
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:24
RequestJoin.List.Approve.Dismiss
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:24
RequestJoin.List.ListHeader_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:24
RequestJoin.List.ListHeader
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:24
RequestJoin.List.Tooltip.Approved.Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:23
RequestJoin.List.Tooltip.Approved.Group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:23
RequestJoin.List.Title
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:22
RequestJoin.List.Empty2.Group
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:22
RequestJoin.List.Empty2.Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:22
RequestJoin.List.SearchEmpty
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:21
RequestJoin.List.SearchEmpty.Header
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:20
ChatService.JoinedGroupByRequest
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:20
ChatService.JoinedChannelByRequest
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:06
ChatService.UserJoinedGroupByRequest
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:05
ChatService.UserJoinedChannelByRequest
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:03
JoinLink.FloodError
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:02
Chat.Message.Ad.ReadMore
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:00
Chat.Header.RequestToJoin_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:00
Chat.Header.RequestToJoin
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 12:00
Channel.AdminLog.JoinedViaRequest
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:59
Calendar.WeekDays.Monday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:59
Calendar.WeekDays.Tuesday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:59
Calendar.WeekDays.Wednesday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:59
Calendar.WeekDays.Thrusday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
Calendar.WeekDays.Friday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
Calendar.WeekDays.Saturday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
Calendar.WeekDays.Sunday
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
Peer.Media.Calendar.Title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
Peer.Media.Calendar.Media_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
Peer.Media.Calendar.Media
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:58
SavedAs.ModalOk
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:57
PeerInfo.MembersRequest
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:56
RequestJoin.List.Empty1
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Nov 8 at 11:56
SecureId.AppVersionOutdated
Maaf, Telegram aplikasi anda adalah dari versi yang lama dan tak boleh laksana permohonan ini. Sila kemaskini Telegram anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30 at 23:45
SecureId.AppVersionOutdated
Maaf, Telegram aplikasi anda adalah dari versi yang lama dan tak boleh laksana permintaan ini. Sila kemaskini Telegram anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 30 at 23:38
Chat.Message.Sponsored.Link
https://telegram.org
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 12 at 15:46
NotificationsSound.None
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:02
NotificationsSound.Note
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:02
NotificationsSound.Aurora
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:02
NotificationsSound.Bamboo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:02
NotificationsSound.Chord
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:01
NotificationsSound.Circles
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:01
NotificationsSound.Complete
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:01
NotificationsSound.Hello
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:00
NotificationsSound.Input
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:00
NotificationsSound.Keys
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:00
NotificationsSound.Popcorn
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:00
NotificationsSound.Pulse
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:00
NotificationsSound.Synth
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 9 at 00:00
NotificationsSound.Tritone
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:59
NotificationsSound.Tremolo
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:59
NotificationsSound.Alert
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:59
NotificationsSound.Bell
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:59
NotificationsSound.Calypso
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:58
NotificationsSound.Chime
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:58
NotificationsSound.Glass
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 8 at 23:58