Recent Translations

Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Channel.Title
Pindah Hak Milik Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:48
DataAndStorage.AutomaticDownload.GroupsChannels
Grup dan Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:47
DiscussionController.Group.Set.UnlinkChannel
Nyahlink Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:47
Channel.EditAdmin.Permission.ChangeInfo
Tukar Keterangan Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:46
Channel.Admin.TransferOwnership.Channel
Pindah Hak Milik Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:45
Telegram.ChannelMembersViewController
Ahli Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:45
NotificationSettings.IncludeChannels
Termasuk Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:44
Telegram.ChannelStatisticsController
Statistik Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:44
PeerInfo.ChannelTitle.Pleceholder
Nama Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:43
PeerInfo.ChannelName.Placeholder
Nama Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:43
ChannelVisibility.Confirm.Revoke
Anda pasti ingin menukar channnel ini sebagai saluran peribadi dan keluarkan nama samaran?
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:42
Chat.UndoManager.ChannelDeleted
%d Channel Dihapus
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:42
Chat.Confirm.ReportSpam.Channel
Repot Spam dan Keluar Channel?
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:42
ChannelMembers.MembersListDesc
Hanya pentadbir channe lboleh lihat senarai ini.
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:41
ChannelEventFilter.ChannelInfo
Keterangan Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:41
Channel.IntroDescriptionHeader
Apa itu Channel?
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:40
ChatList.Context.LeaveChannel
Keluar Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:40
ChannelEventFilter.GroupInfo
Keterangan Grup
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:39
Chat.UndoManager.ChannelLeft
Tinggal Lagi %d Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:38
InactiveChannels.BlockHeader
Terlalu Banyak Grup dan Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:38
Channel.Blacklist.BlockedBy
dilarang oleh %@
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:37
ChannelBlacklist.Restricted
DISEKAT
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:37
ChannelBlacklist.Restricted
TERSEKAT
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:37
Channel.Intro.CreateChannel
Cipta Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:36
PeerInfo.ChannelType
Jenis Channel
Previous
Ir. Sam Ahmad C74A, Oct 16 at 22:34
NotificationSettings.IncludePublicGroups
Termasuk Group Awam
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
DiscussionController.Channel.Empty.Header
Pilih grup bual untuk diskusi yang akan dipapar di channel anda.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Discussion.Set.Modal.Text.Private
Anda ingin cipta **%@** bilik diskusi untuk **%@**?

Mana-mana ahli group ini boleh lihat semua mesej di channel
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Context.PinErrorNew
Maaf, anda hanya boleh semat 5 chat ke atas.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Chat.Dice.ResultNew
Kirim emoji %@ ke mana-mana chat untuk dapat nombor rawak dari Telegram.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Chat.Dice.Result
Kirim 🎲 emoji ke mana-mana chat untuk dapat nombor rawak dari Telegram.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
VideoAvatar.ChooseDesc.Channel
Pilih penutup untuk video channel
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
VideoAvatar.ChooseDesc.Group
Pilih muka utama untuk video group
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Alert.HideNewChats.Text
Anda menerima banyak chat baru dari pengguna bukan dari senarai Kenalan Anda. Anda ingin chat tersebut disenyapkan secara automatik dan diarkib?
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Alert.HideNewChats.Header
Sorok chat baru?
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Stats.GroupMembersTitle
AHLI GROUP
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
GroupStats.Title
Statistik Group
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
psa.text
Mesej ini menyediakan anda dengan pengumuman perkhidmatan awam di senarai chat anda.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ShortcutsController.Gestures.ChatAction
Senarai Aksi Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChannelInfo.AddUserLeftError
Maaf, jika sesiapa keluar dari channel, hanya kenalan bersaling boleh masukkan mereka semula (mereka perlu ada nombor fon anda, dan anda ada nombor mereka)
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
GroupInfo.AddUserLeftError
Maaf, jika sesiapa yang keluar group, hanya kenalan bersaling yang boleh masukkan mereka balik (mereka perlu ada nombor fon anda , dan anda ada nombor mereka).
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Tilte.Default.Groups
Group
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Tilte.Default.Channels
Channel
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Categories.Header
MASUKKAN JENIS CHAT
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Exclude.Header
TAK MENGANDUNGI CHAT
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Exclude.AddChat
Tambah Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Exclude.Desc
Pilih chat dan jenis chat yang tak boleh berada di folder ini.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Include.Header
MENGANDUNGI CHAT
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Include.AddChat
Tambah Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Include.Desc
Pilih chat dan jenis chat yang boleh berada di folder ini.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Error.Empty
Silih tambah beberapa chat atau jenis chat ke folder.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Error.LikeChats
Tak boleh cipta folder yang termasuk semua chat anda.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Loading
**Menambah Chat**
Sila tunggu seketika sementara kami isi folder ini untuk anda...
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Tooltip
Anda boleh susun chat anda dengan klik kanan.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Empty
**Tiada chat sekarang ini yang sama dengan folder ini.**

[Edit Folder](filter)
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Add.TopSeparator
JENIS CHAT
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Add.Placeholder
Pilih chat...
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.SmallGroups
Group Kecil
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Groups
Group
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Hide
Sembunyi %d Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.ShowMore
Tunjuk %d Chat Lagi
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Exclude.LimitReached
Maaf, anda hanya boleh tambah hingga ke 100 chat. Cuba guna jenis chat.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Include.LimitReached
Maaf, anda hanya boleh tambah hingga ke 100 chat. Cuba guna jenis chat.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.AddChats
Tambah Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.List.Title
Folder Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.AllChats
Semua Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
ChatList.Filter.Back
Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Poll.Forward.Error
Maaf, undian yang undinya boleh dilihat tak boleh dimajukan ke channel.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
InactiveChannels.BlockHeader
Terlalu Banyak Group dan Channel
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
InactiveChannels.InactiveYear
tak aktif selama %d tahun
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
SelectPeers.Title.SelectChat
Pilih Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
PrivacyPhoneNumberSettings.DiscoveryHeader
SIAPA DAPAT CARI DENGAN NOMBOR SAYA
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
TouchBarLabel.NewChat
Chat Baru
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
TouchBarLabel.ChatActions
Aksi Chat
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Join.InactiveChannels
Chat Tak Aktif
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Upgrade.ChannelsTooMuch
Maaf, anda ahli kepada terlalu banyak grup dan saluran. Atas sebab teknikal, anda hendaklah keluar dari beberapa sebelum tukar aturan ini di group anda.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Create.ChannelsTooMuch
Maaf, anda adalah ahli kepada terlalu banyak grup dan saluran. Sila keluar dari beberapa dahulu sebelum cipta yang baru.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
PeerInfo.InviteError.ContactNeeded
Maaf, anda mesti ada di kenalan Telegram pengguna untuk tambah mereka ke group ini.

Mereka juga boleh sertai sendiri jika anda kirim mereka link jemputan.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.TooMuchBots
Maaf, terlalu banyak bot di group ini. Sila keluarkan beberapa bot yang anda tidak guna terlebih dahulu.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.BotDoesntSupportGroups
Maaf, bot ini tidak mahu untuk ditambah ke mana-mana group. Anda tak boleh tambah bot ini kecuali pengacara tukar fikiran.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuch
Maaf, pengguna sasar mempunyai terlalu banyak group berkaitan lokasi. Sila minta mereka untuk hapus atau pindah salah satu daripadanya dahulu.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.TransferOwner.ErrorAdminsTooMuch
Maaf, channel ini mempunyai terlalu ramai pentadbir dan pemindahan ke pemilik baru tak dapat dilakukan. Sila keluarkan salah seorang dari pentadbir terlebih dahulu.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Group.TransferOwner.ErrorAdminsTooMuch
Maaf, group ini mempunyai terlalu ramai pentadbir dan pemindahan ke pemilik baru tak dapat dilakukan. Sila keluarkan salah seorang dari pentadbir terlebih dahulu.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.TransferOwner.ErrorPublicChannelsTooMuch
Maaf, pengguna sasar telah punyai terlalu banyak group awam atau channel. Sila minta mereka untuk jadikan salah satu dari group atau channel yang ada sebagai peribadi dahulu.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.TransferOwner.ErrorPrivacyRestricted
Maaf, pengguna ini bukan ahli channel ini dan aturan privasinya tidak benarkan anda tambahnya secara manual.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Group.TransferOwner.ErrorPrivacyRestricted
Maaf, pengguna ini bukan ahli group ini dan aturan privasinya tidak benarkan anda tambahnya secara manual.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
BlockContact.Options.DeleteChat
Hapus Chat ini
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.AddBotErrorNoRights
Maaf, bot hanya boleh ditambah ke channel ini sebagai pentadbir.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
PreHistory.Confirm.Unlink
Amaran, ini akan nyahlink group dari "%@"
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
DiscussionController.Error.PreHistory
Amaran: Jika anda set group peribadi ini sebagai group diskusi untuk channel anda, semua pelanggan channel boleh akses ke group ini. "Sejarah chat untuk ahli baru" akan bertukar ke Boleh Dilihat.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.EventLog.MessageChangedUnlinkedChannel
%@ nyahlink group ini dari %@
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.EventLog.MessageChangedUnlinkedGroup
%@ keluarkan group diskusi
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.EventLog.MessageChangedLinkedChannel
%@ link group ini ke %@
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
Channel.EventLog.MessageChangedLinkedGroup
%@ link %@ sebagai group diskusi
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
DiscussionController.Confrim.UnlinkGroup
Anda pasti ingin nyahlink group dari channel ini?
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
DiscussionController.Confrim.UnlinkChannel
Anda pasti ingin nyahlink channel dari group ini?
Previous
D90, Oct 16 at 21:06
DiscussionController.Group.Set.Description
Semua mesej baru yang dipos di channel ini dimajukan ke group ini.
Previous
D90, Oct 16 at 21:06