Recent Translations

Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.Off
Padam
Previous
GeneticsX, Sep 20 at 01:34
Channel.SlowMode.Off
Padam
Previous
GeneticsX, Sep 20 at 01:32
ProxySettings.ExportLink
Ekspot link dari papan klip
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 8 at 22:42
Appearance.ExportTheme
Ekspot Tema
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 8 at 22:41
EditTheme.SlugError.Format
format tak sah.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:17
EditTheme.SlugError.Format
fomat tak sah.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:17
EditTheme.SlugError.Format
format tak sah.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:16
EditTheme.SlugError.Format
Format tak sah.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:16
Appearance.CloudTheme.Unsupported
Tidak serasi dengan macOS, klik untuk sunting
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:15
Chat.Context.Scheduled.Reschedule
Tukar Jadual
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:14
ThemePreview.UsesCount
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:12
ThemePreview.UsesCount_countable
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:12
EditThame.Name.AlreadyTaken
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:11
Notification.Reminder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 6 at 11:11
ChannelEventFilter.NewAdmins
Pentadbir Baru
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Sep 2 at 23:21
ScheduleController.at
di
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:29
EditTheme.SelectFileDesc
Tema ini akan berdasarkan tema terkini dan kertas dinding anda. Kalau tidak, anda boleh guna fail tema tersuai jika anda ada.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:28
Chat.Confirm.Unpin.Header
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:11
Chat.Confirm.Unpin.OK
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:11
PeerInfo.Confirm.SecretChat.Header
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:11
PeerInfo.Confirm.SecretChat.OK
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:11
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.Header
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:11
InAppLinks.Confirm.OpenExternal.OK
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:11
Chat.SendMessageError.TooMuchScheduled
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:10
NewPoll.DisacardConfirmHeader
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:08
Schedule.SendToday
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:08
Schedule.SendDate
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:07
Chat.Send.SetReminder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:07
Chat.Send.ScheduledMessage
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:07
ScheduleController.Title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:06
ScheduleController.at
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:06
Chat.Title.Reminder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:06
Chat.Title.ScheduledMessages
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:06
Chat.Context.ClearScheduled
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:05
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Header
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:04
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.Info
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:04
Chat.Context.ClearScheduled.Confirm.OK
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:03
Chat.Date.ScheduledFor
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:03
Chat.Context.Scheduled.SendNow
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:02
Chat.Context.Scheduled.Reschedule
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:02
Chat.Right.Context.ScheduledMessages
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:02
Chat.Right.Context.Reminder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:02
Notification.ScheduledTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:02
Chat.Scheduled.InlineButton.Error
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:01
ThemePreview.Title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:01
AccentColors.Tinted
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:01
TouchBarLabel.ChatActions
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:01
TouchBarLabel.EmojiAndStickers
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:00
TouchBarLabel.NewChat
Chatv Baru
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:00
TouchBarLabel.NewChat
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:00
PrivacyPhoneNumberSettings.DiscoveryHeader
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 15:00
Theme.GetTheme.Error
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:57
NewTheme.Create
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:57
NewTheme.Title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:57
NewTheme.Placeholder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:56
NewTheme.Desc
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:54
NewTheme.EmptyTextError
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:53
Appearance.Theme.Remove
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
Appearance.Theme.Edit
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
Appearance.NewTheme
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
Appearance.ExportTheme
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
Appearance.Theme.Share
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
Appearance.CloudThemes
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
Appearance.CloudTheme.Unsupported
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:52
EditTheme.Title
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:51
EditTheme.SelectFile
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:50
EditTheme.SelectUpdatedFile
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:50
EditTheme.NamePlaceholder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:49
EditTheme.SlugPlaceholder
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:49
EditTheme.SlugError.AlreadyExists
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:49
EditTheme.SlugError.Format
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:48
EditTheme.Edit
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:48
Appearance.Confirm.RemoveTitle
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:48
Appearance.Confirm.RemoveText
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:47
Chat.Action.ViewTheme
<no value>
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 14:46
PrivacySettingsController.PhoneNumber.CustomHelp
Pengguna yang adai nombor anda yang disimpan di kenalan anda akan dapat melihatnya di Telegram.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:03
PrivacySettingsController.PhoneNumber.CustomHelp
Pengguna yang tadai nombor anda yang disimpan di kenalan anda akan dapat melihatnya di Telegram.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:02
PrivacySettingsController.PhoneNumber.CustomHelp
Pengguna yang telah punyai nombor anda yang disimpan di kenalan anda akan dapat melihatnya di Telegram.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 31 at 02:01
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.1h
1jam
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 27 at 12:42
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.15m
15minit
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 27 at 12:41
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.5m
5minit
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 27 at 12:41
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.1m
1minit
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 27 at 12:40
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.30s
30saat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 27 at 12:40
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.10s
10saat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 27 at 12:39
NotificationSettings.Snoof.On
Tutup ini jika anda mahu terima notifikasi hanya bila aplikasi tidak dalam fokus.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:23
NotificationSettings.ShowNotificationsFrom.On
Tutup ini jika anda mahu terima notifikasi hanya dari akaun aktif anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:22
NotificationSettings.BadgeDesc
Tutup untuk tunjuk nombor chat belum dibaca dan bukannya mesej.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:21
Channel.Permissions.SlowMode.Timeout.Off
Tutup
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:21
AutoDownloadSettings.OffForAll
Tutup untuk semua chat
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:19
PrivacyAndSecurity.Item.Off
Tutup
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:18
Channel.SlowMode.Off
Tutup
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 03:16
PrivacySettingsController.P2p.Desc
Mematikan rakan setara akan sampaikan semua panggilan melalui pelayan Telegram bagi mengelakkan pendedahan alamat IP anda, tetapi kualiti audio akan sedikit merosot.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 02:55
Chat.ProxySponsored.AlertText
Channel ini dipapar oleh pelayan proksi anda. Untuk menghapus channel ini dari senarai chat anda, matikan proksi di Aturan Telegram.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 02:53
TwoStepAuth.RecoveryCodeHelp
Silla semak emel anda dan masukkan kod 6 angka yang kami kirim untuk matikan kata laluan awan anda.
Previous
Ir. Sam Ahmad c74A, Aug 25 at 02:50