CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Iemand met toegang tot je telefoonnummer %@ heeft een verzoek ingediend om je Telegram-account te verwijderen en je wachtwoord voor tweestapsverificatie te resetten.

Als dit niet door jou is aangevraagd, voer dan de code in die we je zojuist via sms hebben gestuurd. Je kunt dit ook annuleren door **je telefoonnummer te wijzigen** naar een nummer waar je toegang toe hebt.
374/304
Ajay, Jan 24, 2023 at 22:31
Applied
Iemand met toegang tot nummer %@ heeft geprobeerd om je Telegram account te verwijderen en je twee-staps-verificatie wachtwoord te resetten.

Als jij dit niet was, geef dan de code in die we zojuist per SMS hebben gestuurd. Je kunt dit ook annuleren door je **
telefoonnummer %@ heeftte wijzigen** naar een verzoek ingediend omnummer waar je Telegram-account te verwijderen en je wachtwoord voor tweestapsverificatie te resetten.

Als dit niet door jou is aangevraagd, voer dan de code in die we je zojuist via sms hebben gestuurd. Je kunt dit ook annuleren door **je telefoonnummer te wijzigen** naar een nummer waar je
toegang toet hebt.
330/304
Sexy Tapir, Dec 21, 2020 at 10:43
Applied
Iemand met toegang tot je telefoonnummer %@ heeft een verzoek ingediend om je Telegram-account te verwijderen en je wachtwoord voor tweestapsverificatie te resetten.

Als dit niet door jou is aangevraagd, voer dan de code in die we je zojuist via sms hebben gestuurd. Je kunt dit ook annuleren door **je telefoonnummer te wijzigen** naar een nummer waar je toegang toe hebt.
жди письмо,сука
18/304
Deleted Account, Mar 28, 2023 at 21:01
Applied
Iemand met toegang tot je telefoonnummer жди,я отправида отчёт%@ heeft een verzoek ingediend om je Telegram-account te verwijderen en je wachtwoord voor tweestapsverificatie te resetten.

Als dit niet door jou is aangevraagd, voer dan de code in die we je zojuist via sms hebben gestuurd. Je kunt dit ook annuleren door **je telefoonnummer te wijzigen** naar een nummer waar je toegang toe hebt.
23/304
Yaniksks🎀🕊️, Dec 17, 2023 at 20:25