PrivacySettingsController.LastSeenDescription

YUnless you are a Premium user, you won't see Last Seen or Online statuses for people with whom you don't share yours. Approximate times will be shown instead (recently, within a week, within a month).
200
Applied
Jeśli nie jesteś użytkownikiem Premium, nie zobaczysz statusów „ostatnio widziano” ani „online” osób, którym nie udostępniasz swojego statusu. Zamiast tego zostaną wyświetlone przybliżone czasy (ostatnio, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca).
241/200
Fair Dog, Jan 18 at 22:52
Applied
JeśliWażne! Nie będziesz widzieć czasu ostatniej aktywności osób, którym nie jesteś użytkownikiem Premium, nie zobaczysz statusów „udostępniasz swojego czasu. Będzie pokazany przybliżony czas ostatniej aktywności (ostatnio, w widziano” ani „online” osób, którym nie udostępniasz swojego statusu. Zamiast tego zostaną wyświetlone przybliżone czasy (ostatniociągu tygodnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca).
201/200
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53
Applied
JeśliNie zobaczysz statusu „Ostatnio widziano i online” osób, którym nie jesteś użytkownikiem Premium, nie zobaczysz statusów „udostępniasz swojego statusu.
Będzie pokazany przybliżony czas ostatniej aktywności (
ostatnio, w widziano” ani „online” osób, którym nie udostępniasz swojego statusu. Zamiast tego zostaną wyświetlone przybliżone czasy (ostatniociągu tygodnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca).
199/200
Fair Dog, Jun 2, 2019 at 13:36
Applied
JeśliNie zobaczysz statusów „ostatnio widziano” ani „online” osób, którym nie jesteś użytkownikiem Premium, nie zobaczysz statusów „udostępniasz swojego statusu. Zamiast tego zostaną wyświetlone przybliżone czasy (ostatnio, w widziano” ani „online” osób, którym nie udostępniasz swojego statusu. Zamiast tego zostaną wyświetlone przybliżone czasy (ostatniociągu tygodnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca).
201/200
Fair Dog, May 21, 2022 at 13:19