PrivacySettingsController.PeerInfo

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Możesz dodać użytkowników lub całe grupy jako wyjątki, które zastąpią powyższe ustawienia.
90/87
Fair Dog, Jun 1, 2019 at 21:11
Applied
Możesz dodać użytkowników lub całe grupy jako wyjątki, którUstawienia te zastąpią powyższe ustawieniawartości powyżej.
40/87
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53