RecentSessions.Error.FreshReset

For security reasons, you can't terminate older sessions from a device that you've just connected. Please use an earlier connection or wait for a few hours.
156
Applied
Ze względów bezpieczeństwa nie można zakończyć starszych sesji z urządzenia, które właśnie podłączono. Użyj wcześniejszego połączenia lub poczekaj kilka godzin.
160/156
SΞBΞK, Apr 11 at 19:21
Applied
Ze względów bezpieczeństwa nie można przerwać starszych sesji z urządzenia, które właśnie podłączono. Użyj wcześniejszego połączenia lub poczekaj kilka godzin.
159/156
SΞBΞK, Jan 18, 2019 at 13:53
Applied
Ze względów bezpieczeństwa nie możesz przerwać starszych sesji z urządzenia, które właśnie podłączyłeś. Użyj wcześniejszego połączenia lub poczekaj kilka godzin.
161/156
D90, Oct 14, 2018 at 12:52