RecentSessions.Error.FreshReset

For security reasons, you can't terminate older sessions from a device that you've just connected. Please use an earlier connection or wait for a few hours.
156
Applied
Ze względów bezpieczeństwa nie można zakończyć starszych sesji z urządzenia, które właśnie podłączono. Użyj wcześniejszego połączenia lub poczekaj kilka godzin.
160/156
Fair Dog, Apr 11, 2020 at 19:21
Applied
Ze względów bezpieczeństwa nie można zakończyesz przerwać starszych sesji z urządzenia, które właśnie podłączonoyłeś. Użyj wcześniejszego połączenia lub poczekaj kilka godzin.
161/156
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Ze względów bezpieczeństwa nie można zakończyprzerwać starszych sesji z urządzenia, które właśnie podłączono. Użyj wcześniejszego połączenia lub poczekaj kilka godzin.
159/156
Fair Dog, Jan 18, 2019 at 13:53