Suggest.Frequent.Contacts.Alert

This will delete all data about the people you message frequently as well as the inline bots you are likely to use.
115
Applied
Spowoduje to usunięcie wszystkich danych o kontaktach, z którymi najczęściej rozmawiasz oraz botach inline, których prawdopodobnie możesz użyć.
143/115
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53