Premium.Limit.PinInArchive.Info

Sorry, you can't pin more than **%1$@** chats in archive to the top. Unpin some of the currently pinned ones or subscribe to **Telegram Premium** to double the limit to **%2$@** chats.
184
Applied
Na górze w archiwum nie można przypiąć więcej niż **%1$@** czatów. Odepnij niektóre z aktualnie przypiętych lub subskrybuj **Telegram Premium**, aby podwoić limit do **%2$@** czatów.
182/184
Fair Dog, Nov 13, 2022 at 17:02
Applied
Na górze w archiwum nie można przypiąć więcej niż **%1$@** czatów. Odepnij niektóre z aktualnie przypiętych lub zasubskrybuj **Telegram Premium**, aby podwoić limit do **%2$@** czatów.
184/184
Fair Dog, Jun 26, 2022 at 19:40