Unsorted568 568 phrases  •  8 screenshots

Gallery.ImagesAndVideosSaved
LiveStream.Watching.Members
Conversation.ContextMenuListened
Conversation.ContextMenuWatched
Conversation.ContextMenuNoViews
Conversation.ContextMenuNobodyListened
Conversation.ContextMenuNobodyWatched
ScheduleVoiceChatChannel.Title
PUSH_CHAT_MESSAGE_PHOTOS_TEXT
?
PUSH_CHAT_MESSAGE_VIDEOS_TEXT
?
Conversation.ForwardOptions.TapForOptionsShort
PUSH_CHAT_MESSAGE_THEME
?
Conversation.LiveStreamMediaRecordingRestricted
?
Conversation.ScheduledLiveStreamStartsOn
Conversation.Theme.SwitchToLight
?
Notification.ChannelDisabledTheme
Channel.AdminLog.MessageChangedThemeSet
?
Channel.AdminLog.MessageChangedThemeRemove
?
DialogList.SingleChoosingStickerSuffix
ImportStickerPack.AddToExistingStickerSet
TwoFactorSetup.PasswordRecovery.Action
?
TwoFactorSetup.ResetDone.Title
TwoFactorSetup.ResetDone.Action
TwoFactorSetup.ResetDone.TitleNoPassword
InstantPage.FontSanFrancisco
InstantPage.FontNewYork
InstantPage.Search
?
SponsoredMessageInfoScreen.Text
W przeciwieństwie do innych aplikacji Telegram nigdy nie wykorzystuje Twoich prywatnych danych do kierowania reklam. Wiadomości sponsorowane na Telegramie są oparte wyłącznie na tematyce kanałów publicznych, na których są wyświetlane. Oznacza to, że żadne dane użytkownika nie są wydobywane ani analizowane w celu
wyświetlania reklam, a każdy użytkownik oglądający kanał na Telegramie widzi tę samą sponsorowaną wiadomość.

W przeciwieństwie do innych aplikacji Telegram nie śledzi, czy kliknąłeś sponsorowaną wiadomość, i nie profiluje Cię na podstawie Twojej aktywności. Zapobiegamy również umieszczaniu linków zewnętrznych w wiadomościach sponsorowanych, aby zapewnić, że osoby trzecie nie będą mogły szpiegować naszych użytkowników. Wierzymy, że każdy ma prawo do prywatności, a platformy
technologiczne powinny to szanować.

Telegram oferuje bezpłatną i nieograniczoną usługę setkom milionów użytkowników, co wiąże się ze znacznymi kosztami serwera i ruchu. Aby zachować niezależność i pozostać wiernym swoim wartościom, Telegram opracował płatne narzędzie do promowania wiadomości z myślą o prywatności użytkowników. Zapraszamy
odpowiedzialnych reklamodawców na:
[url]
Wiadomości sponsorowane są obecnie w trybie testowym. Po ich pełnym uruchomieniu i umożliwieniu Telegramowi pokrycia podstawowych kosztów zaczniemy dzielić się przychodami z reklam z właścicielami kanałów publicznych, na których wyświetlane są wiadomości sponsorowane.

Reklamy online nie powinny być dłużej synonimem naruszania prywatności użytkownika. Zdefiniujmy na nowo, jak powinna działać firma technologiczna – razem.
W przeciwieństwie do innych aplikacji Telegram nigdy nie wykorzystuje
Twoich prywatnych danych do kierowania reklam. Wiadomości
sponsorowane na Telegramie są oparte wyłącznie na tematyce kanałów
publicznych, na których są wyświetlane. Oznacza to, że żadne
dane użytkownika nie są wydobywane ani analizowane w celu
wyświetlania reklam, a każdy użytkownik oglądający kanał na
Telegramie widzi tę samą sponsorowaną wiadomość.

W przeciwieństwie do innych aplikacji Telegram nie śledzi, czy
kliknąłeś sponsorowaną wiadomość, i nie profiluje Cię na
podstawie Twojej aktywności. Zapobiegamy również umieszczaniu
linków zewnętrznych w wiadomościach sponsorowanych, aby zapewnić,
że osoby trzecie nie będą mogły szpiegować naszych użytkowników.
Wierzymy, że każdy ma prawo do prywatności, a platformy
technologiczne powinny to szanować.

Telegram oferuje bezpłatną i nieograniczoną usługę setkom milionów
użytkowników, co wiąże się ze znacznymi kosztami serwera i
ruchu. Aby zachować niezależność i pozostać wiernym swoim
wartościom, Telegram opracował płatne narzędzie do promowania
wiadomości z myślą o prywatności użytkowników. Zapraszamy
odpowiedzialnych reklamodawców na:
[url]
Wiadomości sponsorowane są obecnie w trybie testowym. Po ich pełnym
uruchomieniu i umożliwieniu Telegramowi pokrycia podstawowych
kosztów zaczniemy dzielić się przychodami z reklam z właścicielami
kanałów publicznych, na których wyświetlane są wiadomości
sponsorowane.

Reklamy online nie powinny być dłużej synonimem naruszania prywatności
użytkownika. Zdefiniujmy na nowo, jak powinna działać firma
technologiczna – razem.
VoiceChat.VideoPreviewTabletScreen
Gif.Emotion.Cool
Conversation.MessageDoesntExist
ImportStickerPack.CreateNewStickerSet
ImportStickerPack.ChooseStickerSet
InstantPage.OpenInBrowser
VoiceChat.EditDescription
VoiceChat.EditDescriptionTitle
VoiceChat.EditDescriptionPlaceholder
VoiceChat.EditDescriptionSave
VoiceChat.PinVideo
VoiceChat.UnpinVideo
Settings.TipsUsername
InstantPage.VoiceOver.IncreaseFontSize
InstantPage.VoiceOver.DecreaseFontSize
InstantPage.VoiceOver.ResetFontSize
BlockedUsers.SelectUserTitle
UserInfo.LinkForwardTooltip.Chat.One
VoiceChat.SendPublicLinkSend
Checkout.OptionalTipItemPlaceholder
VoiceChat.StartRecordingStart
VoiceOver.Keyboard
VoiceOver.Stickers
VoiceOver.ScheduledMessages
VoiceOver.BotCommands
VoiceOver.BotKeyboard
VoiceOver.SelfDestructTimerOn
VoiceOver.Chat.YourSticker
VoiceOver.Chat.Sticker
VoiceOver.Chat.StickerFrom
VoiceOver.Chat.AnimatedStickerFrom
VoiceOver.Chat.AnimatedSticker
VoiceOver.Chat.YourAnimatedSticker
Contacts.VoiceOver.AddContact
Conversation.UsersTooMuchError
Message.FakeAccount
GroupInfo.InviteLink.RevokeAlert.Revoke
InviteLink.ContextDelete
Conversation.ForwardTooltip.Chat.Many
GroupInfo.Permissions.BroadcastTitle
GroupInfo.Permissions.BroadcastConvert
PeerInfo.AutoremoveMessagesDisabled
VoiceOver.AuthSessions.CurrentSession
Widget.UpdatedAt
Intents.ErrorLockedTitle
Channel.AdminLog.MessageAddedAdminName
Channel.AdminLog.MessageAddedAdminNameUsername
Channel.AdminLog.MessageRemovedAdminName
Channel.AdminLog.MessageRemovedAdminNameUsername
VoiceOver.ScrollStatus
InviteLink.PermanentLink
Notification.CreatedGroup
VoiceOver.ChatList.MessageRead
DialogList.SearchSectionChats
VoiceChat.StatusMutedYou
VoiceChat.MuteForMe
ReportPeer.ReasonFake
ChatImportActivity.OpenApp
VoiceOver.Chat.GoToOriginalMessage
VoiceOver.ChatList.OutgoingMessage
Call.VoiceOver.VoiceCallOutgoing
Call.VoiceOver.VideoCallOutgoing
Call.VoiceOver.VoiceCallIncoming
Call.VoiceOver.VideoCallIncoming
Call.VoiceOver.VoiceCallCanceled