Premium.Limit.SavedGifs.Info

Sorry, you can't save more than **%1$@** GIFs. Replace an older GIF or subscribe to **Telegram Premium** to double the limit to **%2$@** GIFs.
142
Applied
Nie można zapisać więcej niż **%1$@** GIFów. Zamień starszego GIFa lub subskrybuj **Telegram Premium**, aby podwoić limit do **%2$@** GIFów.
140/142
Fair Dog, Nov 13, 2022 at 16:59
Applied
Nie można zapisać więcej niż **%1$@** GIFów. Zamień starszego GIFa lub zasubskrybuj **Telegram Premium**, aby podwoić limit do **%2$@** GIFów.
142/142
Fair Dog, Jun 26, 2022 at 20:13