ContactsPermissionAlert

**Telegram** needs access to your contacts so that you can connect with your friends across all your devices. Your contacts will be continuously synced with Telegram's heavily encrypted cloud servers.
200
Applied
Aby można było łączyć się ze znajomymi na wszystkich urządzeniach, **Telegram** musi mieć dostęp do listy kontaktów. Telegram będzie nieprzerwanie synchronizować kontakty z silnie zaszyfrowanymi serwerami w chmurze.
215/200
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:06