RestorePasswordNoEmailText

Since you didn't provide a recovery email when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Ponieważ podczas konfigurowania hasła nie podano adresu e-mail służącego do jego odzyskiwania, dostępne możliwe opcje to przypomnienie sobie hasła lub zresetowanie konta.
170/158
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:06