PollsStopWarning

If you stop this poll now, nobody will be able to vote in it anymore. This action cannot be undone.
99
Applied
Jeśli teraz zatrzymasz tę ankietę, nikt już nie będzie mógł w niej głosować. Ta operacja jest nieodwracalna.
108/99
Fair Leopard, Jul 21, 2022 at 12:38