StopPollWarn

If you stop this poll now, nobody will be able to vote in it anymore.

This action cannot be undone.
100
Applied
Jeśli teraz zatrzymasz tę ankietę, nikt już nie będzie mógł w niej głosować.

Ta operacja jest nieodwracalna.
109/100
SΞBΞK, Jan 24, 2020 at 10:56
Applied
Jeśli teraz przerwiesz tę ankietę, nikt już nie będzie mógł w niej głosować.

Ta operacja jest nieodwracalna.
109/100
SΞBΞK, Mar 9, 2019 at 20:26