Login.QR.Help2

Go to **Settings** > **Devices** > **Scan QRLink Desktop Device**
58
Applied
Przejdź do **Ustawienia** » **Urządzenia** » **Połącz z komputerem stacjonarnym**
81/58
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 15:59