download_telegram_text

You need Telegram to log in to <![CDATA[<b>**%s</b>]]>**. Would you like to install it now?
72
Applied
Potrebujete Telegram na prihlásenie sa do **%s**. Chcete ho teraz nainštalovať?
79/72
Michal Jurcek, Oct 31, 2019 at 12:31