lng_create_channel_link_about

You can use a-z, 0-9 and underscores.
Minimum length is 5 characters.
69
Applied
Môžete použiť písmená a-z, číslice 0-9 a podčiarkovníky.
Minimálna dĺžka je 5 znakov.
85/69
Michal Jurcek, Mar 26, 2019 at 21:37