lng_terms_signup_sorry

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
Je nám ľúto, ale toto znamená, že sa nemôžete zaregistrovať do Telegramu.

Na rozdiel od ostatných, nepoužívame údaje pre cielenie reklám alebo iné komerčné účely. Telegram uchováva iba informácie potrebné pre jeho fungovanie ako bezpečnej a funkčne bohatej cloudovej služby. Môžete upraviť ako budeme nakladať s vašimi údajmi v časti Súkromie & Bezpečnostné nastavenia.

Pokiaľ však všeobecne nebudete spokojní so skromnými požiadavkami Telegramu, nebude pre nás možné poskytnúť vám naše služby.
498/467
Michal Jurcek, Jun 21, 2019 at 19:53
Applied
Je nám ľúto, ale toto znamená, že sa nemôžete zaregistrovať do Telegramu.

Na rozdiel od ostatných, nepoužívame údaje pre cielenie reklám alebo iné komerčné účely. Telegram uchováva iba informácie potrebné pre jeho fungovanie ako bezpečnej a funkčne bohatej cloudovej služby. Môžete upraviť ako budeme nakladať s vVašimi údajmi v časti Súkromie & Bezpečnostné nastavenia.

Pokiaľ však všeobecne nebudete spokojní so skromnými požiadavkami Telegramu, nebude pre nás možné poskytnúť vVám naše služby.
498/467
Michal Jurcek, Mar 26, 2019 at 21:12
Applied
Je nám ľúto, ale toto znamená, že sa nemôžete zaregistrovať do Telegramu.

Na rozdiel od ostatných,iných, my nepoužívame údaje pre cielenie reklám alebo na iné komerčné účely. Telegram uchováva iba informácie potrebné pre jeho fungovanie ako bezpečnej a funkčne bohatej cloudovej služby. Môžete upráte možnosť nastaviť ako budmôžeme nakladať s vVašimi údajmi v časti Súkromie & Bezpečnostné nastavenia.

Pokiaľ však všeobecne nebudete spokojníAle pokiaľ vo všeobecnosti nesúhlasíte so skromnými požiadavkami Telegramu, nebude pre nás možnéme Vám môcť poskytnúť vám naše služby. túto službu.
497/467
Ladislav Hodas, Apr 30, 2022 at 07:56