TosDecline

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
Je nám to ľúto, ale toto znamená, že sa nemôžete zaregistrovať do Telegramu.

Na rozdiel od ostatných, nepoužívame údaje pre cielenie reklám alebo iné komerčné účely. Telegram uchováva iba informácie potrebné pre jeho fungovanie ako bezpečnej a funkčne bohatej cloudovej služby. Môžete upraviť ako budeme nakladať s vašimi údajmi v časti Súkromie & Bezpečnostné nastavenia.

Pokiaľ však všeobecne nebudete spokojní so skromnými požiadavkami Telegramu, nebude pre nás možné poskytnúť vám naše služby.
500/467
Michal Jurcek, Oct 30, 2019 at 19:36