lng_confirm_phone_about

SettingsCritical
Somebody with access to your phone number {phone} has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
307
Applied
Niekto s prístupom k vášmu telefónnemu číslu {phone} požiadal o odstránenie vášho Telegram účtu a obnovenie vášho hesla na dvojstupňové overenie.

Ak ste to neboli vy, prosím, zadajte kód, ktorý sme vám práve odoslali v SMS správe na vaše číslo. Môžete toto zrušiť aj zmenením vášho telefónneho čísla na číslo, ku ktorému máte prístup.
335/307
1
Juraj Fiala, Sep 2, 2020 at 11:21
Applied
Niekto s prístupom k vášmu telefónnemu číslu {phone} požiadal o odstránenie vášho Telegram účtu a obnovenie vášho hesla na dvojstupňové overenie.

AkV prípade, že ste to neboli vy, zadajte, prosím, zadajte kód, ktorý sme vám práve odoslali v SMS správe na vaše číslo. Môžete toto zrušiť aj zmenením vášho telefónneho čísla na číslo, ku ktorému máte prístup.
347/307
2
Juraj Fiala, Sep 2, 2020 at 11:03
Applied
Niekto s prístupom k vVášmu telefónnemu číslu {phone} požiadal o odstránenie vzmazanie Vášho Telegram účtu a obnovenie vášho heslazrušil dvojfaktorovú verifikáciu.

V prípade, že ste to neboli vy, zadajte prosím kód, ktorý sme Vám práve odoslali v SMS správe
na dvojstupňové overenie.

Ak ste to neboli vy, prosím, zadajte kód, ktorý sme vám práve odoslali v SMS správe na vaš
Vaše telefónne číslo. Môžete toto zrušiť aj zmenením vášho telefónneho čísla na číslo, ku ktorému máte prístup.
248/307
Michal Jurcek, Mar 27, 2019 at 20:32
Applied
Niekto s prístupom k vášmu telefónnemu číslu {phone} požiadal o odstránezmazanie vášho Telegram účtu a obnovenie vášho heslazrušil dvojstupňové overenie.

V prípade, že ste to neboli vy, zadajte prosím kód, ktorý sme vám práve odoslali v SMS správe
na dvojstupňové overenie.

Ak ste to neboli vy, prosím, zadajte kód, ktorý sme vám práve odoslali v SMS správe na
vaše telefónne číslo. Môžete toto zrušiť aj zmenením vášho telefónneho čísla na číslo, ku ktorému máte prístup.
244/307
Michal Jurcek, Jul 11, 2019 at 19:48