StoryCloseFriendsHint

You are seeing this story because **%s** added you to their list of Close Friends.
82
Applied
Tento príbeh vidíte, pretože si vás používateľ **%s** pridal do zoznamu blízkych priateľov.
91/82
Ace Monkey, Sep 8, 2023 at 15:14