TransferOwnershipAlertBotName

Are you really sure you want to transfer ownership of **%1$s** to **%2$s**?

This operation is **irreversible**, so check again if the user you want to transfer the bot is the right person.
189
Applied
Желите ли да пренесете власништво над **%1$s** на **%2$s**?

Ова радња је **неповратна**, па проверите поново да ли је корисник на кога желите да пренесете бота права особа.
173/189
Ljubiša Begović, Jul 16 at 14:35
Applied
ЖелитеДа ли сте заиста сигурни да желите да пренесете власништво над **%1$s** на **%2$s**?

Ова радњоперација је **неповратна**, па поново проверите поновода ли је корисник коме желите да ли је корисник на кога желите да пренесете бота права особа.
199/189
Yulia 🐡, May 8 at 18:57