Conversation.SendMesageAsPremiumInfo

Subscribe to **Telegram Premium** to be able to comment on behalf of your channels in any group chats.
101
Applied
Претплатите се на **Telegram Premium** да бисте могли коментарисати у име својих канала у било којој групи.
107/101
Ljubiša Begović, Sep 11, 2022 at 21:11