CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за верификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
299/304
Fair Dog, Feb 22 at 16:31
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за верификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
299/304
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 12:06