CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона %@ је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврду у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом броја телефона**.
262/304
Fair Dog, Jun 5 at 14:43
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је %@ је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
299/304
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 12:06
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%@** је %@ је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
299/304
Fair Dog, Feb 22 at 16:31